Vägg 2020

Syftet med projektet Vägg 2020 är att utveckla vårt byggsystem för att säkerställa att våra hus inte bara har hög kvalité utan även når framtidens energikrav. Sammantaget ska vi minimera CO2-belastning under husets livstid, uppförande, drift och rivning.

Några nya lösningar och nya produkter som resultat:

  • Energisnålare hus. Referenshusen ska vara minst 20% bättre än Boverkets kravnivå.
  • Husen ska ha en lägre miljöbelastning, visat med LCA (Livscykelanalys).
  • Vi arbetar med grunden för vi att ska äga valet av grundsystem för att minimera energiförluster. Målet är också att hitta ett nytt grundsystem som också sänker andelen miljöbelastande betong.
  • Det ska vara en trevlig produkt att arbeta med för våra entreprenörer.
  • Produkten sammanslaget med material och arbete ska bli billigare.
  • Rätt produkter ska väljas så att LCC (Livscykelkostnad) sjunker.
  • Vi kommer kunna erbjuda tillval som avsevärt förbättrar luftkvaliteten för de boende.

Detta är ett pågående projekt under utveckling som vi hoppas att våra framtida kunder kommer att få uppleva.