Husleverantören Fiskarhedenvillan

Husleverantören Fiskarhedenvillan har funnits sedan 1993 och levererar ungefär 650 villor varje år. Företaget omsätter 670 miljoner kronor (2015). Bland våra medarbetare hittar du administratörer, arkitekter och ingenjörer. Inom ramen för ett väl etablerat nätverk samarbetar vi också med noga utvalda återförsäljare, entreprenörer och experter inom olika områden.

Vision & affärsidé

Vår affärsidé är att tillsammans med våra kunder utveckla marknadens mest prisvärda och platsbyggda kvalitetshus.

Vår vision är att vi ska vara förstahandsvalet för kvalitetsmedvetna husbyggare över hela Norden med marknadens mest nöjda kunder.

Vi är mer än en husleverantör. Fiskarhedenvillan är också en arbetsgivare och ett aktiebolag.”

Vår historia

Husleverantören Fiskarhedenvillan föddes i Dalarna under tidigt 90-tal. Grundaren startade verksamheten i sitt garage och vände sig till de som sökte ett smart alternativ på husmarknaden. Affärsidén byggde då, precis som nu, på prisvärda, lättmonterade hus rotade i en stark hantverkstradition. Där man bygger ett hus bräda för bräda, på plats – inte i en fabrik. Hus som många ska kunna köpa och bygga, med eller utan entreprenadhjälp.

Vi arbetar med ESG

Fiskarhedenvillan har som ambition att vara en bra partner för såväl kunden som våra samarbetspartners, miljön och samhället i stort. Vi arbetar strukturerat med ESG, där ESG står för Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (bolagsstyrning). Vi uppdaterar vårt ESG-program varje år.