Livet i en Fiskarhedenvilla

Du har möjligheten att uppleva en Fiskarhedenvilla utan att gå på en fysisk villavisning. Vi har bett flera av våra kunder att kort filma sina Fiskarhedenvillor och berätta om dem. Hoppas att det skänker dig lite extra inspiration.

Bor du i en Fiskarhedenvilla? Vill du visa upp den? Kontakta marknad@fiskarhedenvillan.se

Ser du något du gillar? Kontakta oss