Ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge!

Vi bygger för framtiden!

Villazero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. En unik möjlighet för oss inblandade att lära oss hur vi tillsammans ska bygga för mer hållbar framtid.

Fakta om projektet:

  • Plats: Furustigen 6, Borlänge
  • Projektform: Samverkansprojekt
  • Arkitekt: Mondo Arkitekter Dalarna, Fiskarhedenvillan
  • Entreprenör: Byggpartner AB
  • Konstruktör: Structor Byggteknik Dalarna, Fiskarhedenvillan
  • LCA (Livscykelanalys): Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter Dalarna, Structor Byggteknik Dalarna
  • Certifiering: NollCO2 SGBC. Svanenmärkt.
  • Byggstart: Hösten 2021
  • Färdigt: 2022

En idé föds på tåget!

2020-06-10

Idag har en ny idé sett ljuset för första gången.

Tomt köpt

2020-10-07

Nu finns det en tomt i projektet!!

Projektet har beviljats stöd!

2020-10-07

Idag är vi så glada eftersom vårt projekt har beviljats stöd genom Region Dalarna!! Tänk att projektet verkligen blir av!

Kick-off och formell projektstart.

2020-10-08

Äntligen drar vårt projekt i gång och kick-offen äger rum på ett coronasäkert sätt i Fiskarhedenvillans lokaler i Borlänge.

Pressträff på tomten!

2020-11-16

Så var det dags för pressträff och här avslöjades projektets namn. Villazero!

Samarbete med SGBC

2020-12-09

Villazero samarbetar med SGBC för att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp.

Frukostmöte, Byggdialog Dalarna

2021-01-21

Dags att genomföra ett digitalt frukostmöte tillsammans med Byggdialog Dalarna för att prata om projektet samt att bjuda in till en minimässa.

Minimässa

2021-02-03

Projektet bjöd in till digital leverantörsmässa där varje företag som anmält sig fick 20 min för att presentera sina hållbara produkter och svara på frågor från projektdeltagarna.

Villazero avser bli Svanenmärkt

2021-02-04

Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet.

Möte med politiker!

2021-02-05

Styrgruppen och projektledaren hade ett möte med de politiska kommunföreträdarna i Borlänge, där de berättade om projekt Villazero.

 

Möte med Invest in Dalarna

2021-02-05

Möte med Invest in Dalarna och pratat igenom Villazero-projektet.

Föreläsning för nationellt nätverk!

2021-02-09

Föreläsning om Villazero för ett nationellt fastighetsnätverk med inriktning på energi. Inbjudna av Region Dalarnas regionala utvecklingsledare för Energi- & klimatrådgivning.

Grannevent på tomten!

2021-03-24

Vi har bjudit in de som bor närmast tomten där Villazero ska byggas för att svarar på frågor och bekanta oss lite med varandra.

Bygglovsansökan och husets utformning

2021-05-19

Under våren har vi jobbat intensivt med design, materialval och beräkningar av LCA.

Bygglag med enbart kvinnor ska bygga det koldioxidneutrala huset Villazero

2021-05-21

De tre initiativtagarna till Villazero, Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter, vill alla lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen.

Bygglovet och startbeskedet är beviljat!

2021-05-27

Villazero har nu fått ett godkänt bygglov och startbesked, hurra!

Dalarnas Försäkringsbolag i samarbete med Villazero

2021-06-28

Nu har vi ännu ett värdefullt samarbete i samverkansprojektet Villazero. Dalarnas Försäkringsbolag och Villazero delar sin strävan mot ett mer hållbart byggande ur alla perspektiv, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.

Första spadtaget för det koldioxidneutrala småhuset Villazero

2021-06-28

Efter ungefär ett års förberedelser och planering går vi nu in i byggskedet av projektet.

Påbörjat markarbete

2021-09-03

Avtäckning av mark på tomten är påbörjad. Nu kör vi igång!

 

Här presenteras vad som händer på #villazero