Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån målen i Agenda 2030!

Vi utökar vår satsning på hållbarhet. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Vi vill verkligen att våra kunders barnbarn ska kunna vara stolta över de hus som deras mor- och farföräldrar byggde tillsammans med oss.

Agenda 2030 är den hitintills mest ambitiösa agendan som världens länder antagit. Vi gör dessa mål till det centrala i vårt hållbarhetsarbete.”

Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan

Vi siktar på att bli koldioxidneutrala!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete så har vi valt att klimatredovisa Fiskarhedenvillan för verksamhetsåret 2019. Redovisningen gör vi enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

Ett hus att vara stolt över

Vi arbetar med hållbarhet för vi vill att framtiden ska se tillbaka på oss som företag och tycka att vi gjorde bra saker. De hus som vi bygger idag kommer finnas kvar i flera generationer framåt, därför vill vi redan nu försöka matcha de krav som era barn och barnbarn kommer att ställa på ett hållbart boende. Vår högsta önskan är att alla våra kunder ska känna sig stolta över sitt hus.

Vi erbjuder frihet även i framtiden.

Våra pågående projekt inom hållbarhet:

Fossilfri färdplan

Vi har skrivit under Fossilfri färdplan för byggsektorn och därmed tagit i hand på att verka för en koldioxidneutral värdekedja i byggbranschen.

Kliv På

Vi är med i Besmås KlivPå-projekt som syftar till att underlätta för oss småhustillverkare att kartlägga klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Livscykelanalys

En Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Vi har inlett ett projekt för våra hus inom detta.

Circuitus

Vi har inlett ett samarbete med företaget Circuitus kring mycket hållbara husmodeller. Just nu byggs första huset i utkanten av Växjö.

Dalarnas Villa

En Fiskarhedenvilla som byggts på initiativ av Dalarnas försäkringsbolag. Hållbarhet har varit ett ledord genom hela processen.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är något som intresserar oss väldigt mycket. Här kan du läsa mer om vad vi gör inom området just nu.

Visste du detta om:

Växthusgaser

Det finns olika typer av växthusgaser som alla har olika livslängd och därför skiljer sig deras klimatpåverkan. För att man ska kunna jämföra belastning räknas utsläpp ofta om till koldioxidekvivalenter, en slags valuta för växthusgaser för att man ska kunna jämföra lättare.  

Fossila bränslen

När stenkol eller olja utvinns och sedan förbränns så frigörs koldioxid. Växternas fotosyntes kan inte hantera så stora mängder koldioxid som förbränning av fossila bränslen skapar vilket ökar mängden växthusgaser i vår atmosfär.   

Skog och avverkning

Även när biobränsle som t ex ved eldas släpps koldioxid ut men så länge man planterar nya träd som ersätter de som huggits ner ökar inte mängden koldioxid i atmosfären. Men det tar lång tid för ett nytt träd att växa upp, ca 80-100 år. Avskogning utan nyplantering tillför atmosfären stora mängder koldioxid. 

Artiklar om Hållbarhet

Passivhus och Nära Noll Energihus

Det finns massor av olika lågenergihus på marknaden. De vanligaste är passivhus och nollenergihus, och nu håller även ett beslutande om att ta ännu ett ...

Besmå

Besmå är ett Innovationskluster som har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä- och möbelföretagen) som huvudman.

Vägg 2020

Syftet med projektet Vägg 2020 är att utveckla vårt byggsystem för att säkerställa att våra hus inte bara har hög kvalité utan även når framtidens ...

Välj miljövänligt när du bygger drömhuset

Har du klimatångest och står inför husbygge? Här delar vi med oss av våra bästa tips för att bygga miljövänligt.

Förnya hemmet med inredning som både plånboken och miljön gillar

Budgetstyla hemma med våra inredningstips. Genom rensning, detaljfix, målning, naturliga element, loppisfynd och lite mer mod på DIY-projekt kan ditt hem få ett riktigt lyft!