Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån målen i Agenda 2030!

Vi utökar vår satsning på hållbarhet. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Vi vill verkligen att våra kunders barnbarn ska kunna vara stolta över de hus som deras mor- och farföräldrar byggde tillsammans med oss.

Agenda 2030 är den hitintills mest ambitiösa agendan som världens länder antagit. Vi gör dessa mål till det centrala i vårt hållbarhetsarbete.”

Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan

Läs vår klimatredovisning för 2019!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete så har vi valt att klimatredovisa Fiskarhedenvillan för verksamhetsåret 2019. Redovisningen gör vi enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

Ett hus att vara stolt över

Vi arbetar med hållbarhet för vi vill att framtiden ska se tillbaka på oss som företag och tycka att vi gjorde bra saker. De hus som vi bygger idag kommer finnas kvar i flera generationer framåt, därför vill vi redan nu försöka matcha de krav som era barn och barnbarn kommer att ställa på ett hållbart boende. Vår högsta önskan är att alla våra kunder ska känna sig stolta över sitt hus.

Vi erbjuder frihet även i framtiden.

Vi förbereder ditt hem för elbil

Det blir allt vanligare att man vill ladda sin elbil eller sin laddhybrid hemma. Det man då ska göra är att utrusta huset med en laddbox. Detta gör man antingen när huset uppförs eller någon gång i framtiden den dag man skaffar en bil som ska laddas.

Därför förbereder vi nu alla vår hus för att lätt kunna installera en laddbox placerat intill fasadmätarskåpet. Det är elektrikern som förbereder för detta genom att dra rör och kablar och installera plats för säkringar. Arbete och material ingår i beskrivningen av elektrikerns åtaganden. I överenskommelse med elektrikern kan man naturligtvis köpa till en annan placering till exempel på ett garage eller till en laddstolpe där bilen parkeras.

Grönt Bolån

”Nästan 40% av all energi som används i Sverige går till byggnader.”WWF

Visste du att du som bygger ett klimatsmart hus har rätt till att ansöka om ett, så kallat, Grönt Bolån?
Dom flesta banker vill uppmana till hållbart byggande och erbjuder alltså dig som bygger klimatsmart att ansöka om en lägre räntesats.
Oftast är kriteriet för Grönt bolån att byggnaden ska ha energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014. Men detta varierar hos bankerna och ibland finns det andra kriterier. Kolla med din bank för att se vad just dom erbjuder.

Uppfyller Fiskarhedenvillans hus dessa kriterier?
Hos oss har du friheten att välja själv hur du vill bygga ditt hus, därför kan energiklassningen bli individuell. Men vi på Fiskarhedenvillan hjälper dig gärna att bygga ett klimatsmart hus som i sin tur har rätt till ett Grönt bolån.

Vad vi gör inom hållbarhet:

Klimatneutralt hus

Vi har tillsammans med Mondo Arkitekter och Structor startat ett samarbete som syftar till att bygga ett helt klimatneutralt hus i Borlänge.

Kliv På

Vi är med i Besmås KlivPå-projekt som syftar till att underlätta för oss småhustillverkare att kartlägga klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Livscykelanalys

En Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Vi har inlett ett projekt för våra hus inom detta.

Fossilfri färdplan

Vi har skrivit under Fossilfri färdplan för byggsektorn och därmed tagit i hand på att verka för en koldioxidneutral värdekedja i byggbranschen.

Dalarnas Villa

En Fiskarhedenvilla som byggts på initiativ av Dalarnas försäkringsbolag. Hållbarhet har varit ett ledord genom hela processen.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är något som intresserar oss väldigt mycket. Här kan du läsa mer om vad vi gör inom området just nu.

Circuitus

Vi har inlett ett samarbete med företaget Circuitus kring mycket hållbara husmodeller. Just nu byggs första huset i utkanten av Växjö.

Dala Återbyggdepå!

Vi inleder ett samarbete med Dala Återbyggdepå!

Våra servrar driftas hållbart!

På Fiskarhedenvillan har vi servrar genom Bahnhof.

Visste du detta om:

Växthusgaser

Det finns olika typer av växthusgaser som alla har olika livslängd och därför skiljer sig deras klimatpåverkan. För att man ska kunna jämföra belastning räknas utsläpp ofta om till koldioxidekvivalenter, en slags valuta för växthusgaser för att man ska kunna jämföra lättare.  

Fossila bränslen

När stenkol eller olja utvinns och sedan förbränns så frigörs koldioxid. Växternas fotosyntes kan inte hantera så stora mängder koldioxid som förbränning av fossila bränslen skapar vilket ökar mängden växthusgaser i vår atmosfär.   

Skog och avverkning

Även när biobränsle som t ex ved eldas släpps koldioxid ut men så länge man planterar nya träd som ersätter de som huggits ner ökar inte mängden koldioxid i atmosfären. Men det tar lång tid för ett nytt träd att växa upp, ca 80-100 år. Avskogning utan nyplantering tillför atmosfären stora mängder koldioxid. 

Artiklar om Hållbarhet

Fiskarhedenvillan tar sig an Agenda 2030!

Vi utökar vår satsning på hållbarhet. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Vi vill verkligen att våra kunders barnbarn ska kunna ...

Klimatredovisning för 2019!

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete så har vi valt att klimatredovisa Fiskarhedenvillan för verksamhetsåret 2019 och sedan löpande fortsätta med detta. Redovisningen gör vi ...

Fiskarhedenvillan skriver på Fossilfri färdplan!

Vi har skrivit under Fossilfri färdplan för byggsektorn och därmed tagit i hand på att verka för att följande mål uppnås:

Kliv På

Småhustillverkare, akademi och forskningsinstitut samverkar i arbetet med klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv ( även kallat LCA). Trä- och Möbelföretagen (TMF) kommer att leda arbetet med ...

Vad är en Livscykelanalys?

En Livscykelanalys (även kallad LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att ...

Circuitus - Nytt spännande samarbete!

Vi har inlett ett samarbete med företaget Circuitus kring mycket hållbara husmodeller. Just nu byggs första huset i utkanten av Växjö.

Klimatneutralt hus - Villazero

Vi har tillsammans med Mondo Arkitekter och Structor startat ett samarbete som syftar till att bygga ett helt klimatneutralt hus i Borlänge.

Passivhus och Nära Noll Energihus

Det finns massor av olika lågenergihus på marknaden. De vanligaste är passivhus och nollenergihus, och nu håller även ett beslutande om att ta ännu ett ...

Besmå

Besmå är ett Innovationskluster som har Energimyndigheten som initiativtagare och finansiär och TMF (Trä- och möbelföretagen) som huvudman.

Vägg 2020

Syftet med projektet Vägg 2020 är att utveckla vårt byggsystem för att säkerställa att våra hus inte bara har hög kvalité utan även når framtidens ...

Cirkulär ekonomi

Vad innebär egentligen begreppet cirkulär ekonomi?

Välj miljövänligt när du bygger drömhuset

Har du klimatångest och står inför husbygge? Här delar vi med oss av våra bästa tips för att bygga miljövänligt.

Förnya hemmet med inredning som både plånboken och miljön gillar

Budgetstyla hemma med våra inredningstips. Genom rensning, detaljfix, målning, naturliga element, loppisfynd och lite mer mod på DIY-projekt kan ditt hem få ett riktigt lyft!

Våra servrar driftas hållbart!

På Fiskarhedenvillan har vi servrar genom Bahnhof vars datahall har fått den högsta certifieringnivån vilket bekräftar att datahallen är miljövänligt världsledande. Det är vi glada ...

Fiskarhedenvillan samarbetar med Dala Återbyggdepå

Fiskarhedenvillan har inlett ett samarbete med Återbyggdepån i Borlänge (kommunalt) som har till syfte att minska avfallet inom bygg genom att återvinna och sälja vidare. ...