Hus för en hållbar vardag

I Atmosfär har vi byggt in all vår kunskap om hållbarhet. Därtill all vår erfarenhet av hur vardagen faktiskt fungerar. Flexibla ytor med mycket funktion, smarta förvaringsytor, stort ljusinsläpp och härlig rymd. Välritade hus för det pågående livet.

När du bygger Atmosfär behöver du inte göra så många olika val. Som en bonus kan du flytta in snabbare och betala mindre. Det är välplanerat, praktiskt och modernt. Att husen dessutom har lägre energiförbrukning och lägre koldioxidbelastning än standardhuset gör inte saken sämre. Dina barn och barnbarn ska kunna känna samma stolthet som du över ditt hem.

Fiskarhedenvillans inspirerande serie om hållbarhet

Se vår filmserie om framtidens boende där vi vill ta vårt ansvar och uppmana till samtal. För att göra samtalet lättare har vi tagit hjälp av hållbarhetsambassadören Isabelle och hållbarhetsexperten John. Följ med!

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån målen i Agenda 2030!

Vi utökar vår satsning på hållbarhet. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Vi vill verkligen att våra kunders barnbarn ska kunna vara stolta över de hus som deras mor- och farföräldrar byggde tillsammans med oss.

Gunnar Jönsson, VD för Fiskarhedenvillan

Agenda 2030 är den hitintills mest ambitiösa agendan som världens länder antagit. Vi gör dessa mål till det centrala i vårt hållbarhetsarbete.”

Gunnar Jönsson, VD Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillans hållbarhetsarbete 2022

Vi har sammanställt vad vi gjort, vad vi gör och hur vi tänker framåt gällande hållbarhet i en folder.

Ett hus att vara stolt över

Vi arbetar med hållbarhet för vi vill att framtiden ska se tillbaka på oss som företag och tycka att vi gjorde bra saker. De hus som vi bygger idag kommer finnas kvar i flera generationer framåt, därför vill vi redan nu försöka matcha de krav som era barn och barnbarn kommer att ställa på ett hållbart boende. Vår högsta önskan är att alla våra kunder ska känna sig stolta över sitt hus.

Vi erbjuder frihet även i framtiden.


Grönt Bolån

Visste du att du som bygger ett klimatsmart hus har rätt till att ansöka om ett, så kallat, Grönt Bolån?
Dom flesta banker vill uppmana till hållbart byggande och erbjuder alltså dig som bygger klimatsmart att ansöka om en lägre räntesats.
Oftast är kriteriet för Grönt bolån att byggnaden ska ha energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014. Men detta varierar hos bankerna och ibland finns det andra kriterier. Kolla med din bank för att se vad just dom erbjuder.

Uppfyller Fiskarhedenvillans hus dessa kriterier?
Hos oss har du friheten att välja själv hur du vill bygga ditt hus, därför kan energiklassningen bli individuell. Men vi på Fiskarhedenvillan hjälper dig gärna att bygga ett klimatsmart hus som i sin tur har rätt till ett Grönt bolån.

Visste du detta om:

Växthusgaser

Det finns olika typer av växthusgaser som alla har olika livslängd och därför skiljer sig deras klimatpåverkan. För att man ska kunna jämföra belastning räknas utsläpp ofta om till koldioxidekvivalenter, en slags valuta för växthusgaser för att man ska kunna jämföra lättare. 

Källa

Fossila bränslen

När stenkol eller olja utvinns och sedan förbränns så frigörs koldioxid. Växternas fotosyntes kan inte hantera så stora mängder koldioxid som förbränning av fossila bränslen skapar vilket ökar mängden växthusgaser i vår atmosfär.   

Källa

Skog och avverkning

Även när biobränsle som t ex ved eldas släpps koldioxid ut men så länge man planterar nya träd som ersätter de som huggits ner ökar inte mängden koldioxid i atmosfären. Men det tar lång tid för ett nytt träd att växa upp, ca 80-100 år. Avskogning utan nyplantering tillför atmosfären stora mängder koldioxid. 

Källa