Så här hanterar vi dina personuppgifter

Genom din beställning av produkter blir du kund hos Fiskarhedenvillan. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Fiskarhedenvillans varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Fiskarhedenvillan om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Fiskarhedenvillan vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har kryssat i rutan i beställningsformuläret om att du vill ha information om Fiskarhedenvillans produkter via e-post har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Fiskarhedenvillan kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget samt under den tid det kan anses vara rimligt baserat på de regler som finns definierade inom ramen för lagstiftningen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i Fiskarhedenvillans kunddatabas sker med stöd av beställingsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Fiskarhedenvillan. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Fiskarhedenvillans verksamhet. Fyll i formuläret nedan för beställning av registerutdrag. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång i formuläret nedan.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte eller säljas vidare till våra samarbetspartners, vänligen kontakta oss 

Kontakta oss om dina personuppgifter

  • Vi använder ditt personnummer för att söka efter din adress i folkbokföringsregistret. Vi skickar därefter utdraget till din folkbokföringsadress för att därigenom säkerställa att uppgifterna har skickats till rätt person.