Vad kostar det att bygga hus?

Det är många saker som påverkar vad ett husbygge kostar. Tomtens förutsättningar, dina tillval och hur du väljer att bygga ditt hus är några av de saker som påverkar priset. För att ta reda på vad ditt husbygge kostar så behöver du göra en huskalkyl.

Hos oss kan du arbeta med en egen husbudget i vårt kostnadsfria husbudgetverktyg. I budgetverktyget kan du lägga till eller ta bort olika kostnader och föra in dem under rätt budgetpost. På så sätt får du en god överblick över de olika kostnaderna i ett husbygge och kan planera ditt livs största projekt bättre.

Känns det för svårt? Kontakta en agent så bokar vi in ett förutsättningslöst möte och gör jobbet åt dig.

En budget för ett husbygge består av flera delar

Få koll på dina kostnader för ditt husbygge. Nedan får du lite tips om vilka budgetposter en husbudget brukar innehålla. Vill du veta mer kring varje post rekommenderar vi dig att testa vårt budgetverktyg eller kontakta din säljare.

Huset

En bra början är att välja husmodell och villabyggsats. Med villabyggsatsen menar vi allt material, ovan grund, som behövs för att bygga ditt hus. Priset varierar nämligen beroende på husmodell, om du vill bygga trä- eller stenhus och vilka tillval du gör. Det pris du kan få direkt här är vad våra husmodeller kostar i standardutförande. Läs även gärna vad som ingår i Fiskarhedenvillans villabyggsats.

 • Villabyggsats för vald husmodell
 • Vill du bygga trä- eller stenhus?
 • Eventuella sidobyggnader
 • Budget för extra tillval

Bygga huset

För att din Fiskarhedenvilla ska kunna gå från byggsats till nyckelfärdigt hus så behöver du köpa sex olika hantverksarbeten. Du kan välja att bygga huset helt själv, göra vissa delar i bygget själv och köpa till resterande hantverkstjänster eller få hjälp med allt. På det sättet har du stor möjlighet att påverka kostnaderna för bygget. De sex olika hantverkstjänsterna du behöver köpa:

 • Mark- och grundarbetare
 • Snickare
 • VVS-montörer
 • Elektriker
 • Kakelsättare
 • Målare

Tomt och anslutningar

Givetvis behöver du en tomt att ställa huset på. Dessutom behövs anslutning av el, vatten, avlopp och eventuellt fiber till tomten. Ibland är det nödvändigt att göra tomten byggbar med schaktning eller pålning.  Det är också bra att ha en budget för göra i ordning trädgård med eventuell gräsmatta och plantering efter att huset är byggt.

 • Schaktning, pålning eller sprängning
 • Anslutningsavgift för el, vatten, avlopp och eventuellt fiber
 • Budget för trädgård

Administration

Det finns en del administrativa avgifter att ta hänsyn till, oavsett om det är ett nytt eller befintligt hus du köper:

 • Lagfartskostnad
 • Pantbrev
 • Kostnad för bygglov
 • Färdigställande- och byggfelsförsäkring
 • Besiktning

Skapa din budget i vårt husbudgetverktyg. Vi hjälper dig på vägen!

✓ Få kontroll över din husbudget  ✓ Spara och dela   ✓ Skapa olika budgetar och jämför

Behöver du hjälp? Kontakta gärna mig för ett förutsättningslöst möte