Vad kostar det att bygga hus?

Det är många saker som påverkar vad ett husbygge kostar. Tomtens förutsättningar, dina tillval och hur du väljer att bygga ditt hus är några av de saker som påverkar priset. För att ta reda på vad ditt husbygge kostar så behöver du göra en huskalkyl.

Det är många olika faktorer som spelar roll när man ska bygga hus.  Därför är det ganska komplext att sätta samman en husbudget, särskilt när man som kund ofta gör det för första och kanske till och med enda gången. Men du kan vara helt lugn! Vi hjälper dig.

Kontakta den agent hos oss som finns närmast den plats du funderar att bygga på, så bokar vi in ett möte och gör jobbet åt dig.

En budget för ett husbygge består av flera delar

Få koll på dina kostnader för ditt husbygge. Nedan får du lite tips om vilka budgetposter en husbudget brukar innehålla. Vill du veta mer kring varje post rekommenderar vi dig att testa vårt budgetverktyg eller kontakta din säljare.

Huset

En bra början är att välja kollektion och sedan husmodell. De priser som vi presenterar avser alltid villabyggsatsen och då menar vi allt material, ovan grund, som behövs för att bygga ditt hus. Priset varierar nämligen beroende på husmodell och kollektion, om du vill bygga trä- eller stenhus och vilka tillval du gör. Det pris du kan få direkt här är vad våra husmodeller kostar i standardutförande.

 • Villabyggsats för vald husmodell
 • Vill du bygga trä- eller stenhus?
 • Eventuella sidobyggnader
 • Budget för extra tillval

Bygga huset

För att din Fiskarhedenvilla ska kunna gå från byggsats till nyckelfärdigt hus så behöver du köpa sex olika hantverksarbeten. Du kan välja att bygga huset helt själv, göra vissa delar i bygget själv och köpa till resterande hantverkstjänster eller få hjälp med allt. På det sättet har du stor möjlighet att påverka kostnaderna för bygget. De sex olika hantverkstjänsterna du behöver köpa:

 • Mark- och grundarbetare
 • Snickare
 • VVS-montörer
 • Elektriker
 • Kakelsättare
 • Målare

Tomt och anslutningar

Givetvis behöver du en tomt att ställa huset på. Dessutom behövs anslutning av el, vatten, avlopp och eventuellt fiber till tomten. Ibland är det nödvändigt att göra tomten byggbar med schaktning eller pålning.  Det är också bra att ha en budget för göra i ordning trädgård med eventuell gräsmatta och plantering efter att huset är byggt.

 • Schaktning, pålning eller sprängning
 • Anslutningsavgift för el, vatten, avlopp och eventuellt fiber
 • Budget för trädgård

Administration

Det finns en del administrativa avgifter att ta hänsyn till, oavsett om det är ett nytt eller befintligt hus du köper:

 • Lagfartskostnad
 • Pantbrev
 • Kostnad för bygglov
 • Färdigställande- och byggfelsförsäkring
 • Besiktning

Behöver du hjälp? Kontakta gärna mig för ett förutsättningslöst möte