Vilken stil ska ditt hus ha?

Vi har delat in våra husmodeller i Moderna hus, Traditionella hus och Ladhus. Vad tilltalas du av?

Moderna hus

Ett modernt hus har ofta en öppen planlösning med flera sociala ytor, anpassade till vårt sätt att leva. Husens linjer är raka och kombineras med stora fönsterpartier som ger mycket ljusinsläpp och en nära kontakt med utsidan.

Att det är ett modernt hus syns även exteriört, i och med att man ofta blandar olika typer av fasad som exempelvis trä och puts och en vacker, växlande takhöjd. Vanligtvis har fönstren inga synliga fönsterfoder och fasaden har heller inga snidade dekorationer. Det är även vanligt att de moderna trähusen har liggande träpanel eller att de byggs som stenhus.

Traditionella hus

Ett hus i traditionell stil utmärks av stående träpanel med knutbrädor. Oftast är utsidan dekorerad med trädetaljer, fönster med spröjs och synliga fönsterfoder. På klassiska hus är sadeltak eller mansardtak vanligt förekommande. Husen är symmetriska med tydliga rumsindelningar i planlösningen. Ett stort varmt kök med plats för matbord återfinns ofta i planlösningen. De klassiska husen har blivit en del av den svenska landskapsbilden och inger en känsla av landskapsidyll.

Ladhus

Det populära ladhuset har, precis som det låter, inspirerats av den traditionella ladan. Rak och rektangulär huskropp och ett avskalat yttre är utmärkande för huset. Ladhuset smälter in i dom flesta miljöer men på en tomt med mycket natur är den i sitt esse.

Karakteristiskt för hustypen är den branta taklutningen och ytterväggar klädda med stående träpanel. Mötet mellan tak och vägg har formgivits med stor varsamhet för att ge huskroppen ett enkelt och elegant uttryck.