Vilken stil ska ditt hus ha?

Vi har delat in våra husmodeller i moderna hus, klassiska hus, ladhus och New England-hus, och ibland även funkishus eller hus i minimalistisk stil.

Moderna hus

Ett modernt hus har ofta en öppen planlösning med flera sociala ytor, anpassade till vårt sätt att leva. Husens linjer är raka och kombineras med stora fönsterpartier som ger mycket ljusinsläpp och en nära kontakt med utsidan.

Att det är ett modernt hus syns även exteriört, i och med att man ofta blandar olika typer av fasad som exempelvis trä och puts och en vacker, växlande takhöjd. Vanligtvis har fönstren inga synliga fönsterfoder och fasaden har heller inga snidade dekorationer. Det är även vanligt att de moderna trähusen har liggande träpanel eller att de byggs som stenhus.

Klassiska hus

Ett hus i klassisk stil utmärks av stående träpanel med knutbrädor. Oftast är utsidan dekorerad med trädetaljer, fönster med spröjs och synliga fönsterfoder. På klassiska hus är sadeltak eller mansardtak vanligt förekommande. Husen är symmetriska med tydliga rumsindelningar i planlösningen. Ett stort varmt kök med plats för matbord återfinns ofta i planlösningen. De klassiska husen har blivit en del av den svenska landskapsbilden och inger en känsla av landskapsidyll.

Ladhus

Det populära ladhuset har, precis som det låter, inspirerats av den traditionella ladan. Rak och rektangulär huskropp och ett avskalat yttre är utmärkande för huset. Ladhuset smälter in i dom flesta miljöer men på en tomt med mycket natur är den i sitt esse.

Karakteristiskt för hustypen är den branta taklutningen och ytterväggar klädda med stående träpanel. Mötet mellan tak och vägg har formgivits med stor varsamhet för att ge huskroppen ett enkelt och elegant uttryck.

New England-hus

Stilen som hämtat inspiration från den amerikanska östkusten och södern, har ett mycket karaktäristiskt utseende som utmärks av fasader i ljusa kulörer med bred liggande träpanel och stora vackert spröjsade fönster med fönsterluckor. Oftast är entrén centralt placerad mitt på framsidan och huset omfamnas av en stor veranda. New England-husen har symmetrisk huskropp med en traditionell planlösning i två plan. Trappan är oftast centralt placerad och du hittar ett stort kök, matsal och inte sällan ett vackert inrett bibliotek.

Funkis eller minimalistiska hus

När arkitekter använder begreppet ”funkishus” avser de oftast den minimalistiska stil som kom till Sverige på 1930-talet. Ett annat begrepp är minimalistisk stil eller ”nyfunkis”, som hänvisar till de funkishus som byggts i nutid.

Karaktäristiskt för ett funkishus är förutom de avskalade fasaderna också att taket endast har minsta möjliga takfall. Pulpettaket återfinns även i den här stilen av hus. Husen har asymmetriskt placerade fönster med stort ljusinsläpp som skapar rymd och ett effektfullt dagsljusspel.  Ofta förekommer delade huskroppar som vanligtvis är förskjutna, och fasaden är vanligtvis av puts eller stående minimalistisk träpanel. Stora fönster och balkonger är vanliga.

Du hittar våra minimalistiska och funkishus bland våra moderna hus.