Vilken stil ska ditt hus ha?

Hustillverkare delar oftast in sina modeller i moderna, klassiska och New England-hus, och ibland även funkishus eller hus i minimalistisk stil.

Moderna hus

Ett modernt hus har ofta en öppen planlösning med flera sociala ytor, anpassade till vårt sätt att leva. Husens linjer är raka och kombineras med stora fönsterpartier som ger mycket ljusinsläpp och en nära kontakt med utsidan.

Att det är ett modernt hus syns även exteriört, i och med att man ofta blandar olika typer av fasad som exempelvis trä och puts och en vacker, växlande takhöjd. Vanligtvis har fönstren inga synliga fönsterfoder och fasaden har heller inga snidade dekorationer. Det är även vanligt att de moderna trähusen har liggande träpanel eller att de byggs som stenhus.

Inspireras av husmodellerna Briljanten och Onyxen som är typiskt moderna hus.

Klassiska hus

Ett hus i klassisk stil utmärks av stående träpanel med knutbrädor. Oftast är utsidan dekorerad med trädetaljer, fönster med spröjs och synliga fönsterfoder. På klassiska hus är sadeltak eller mansardtak vanligt förekommande. Husen är symmetriska med tydliga rumsindelningar i planlösningen. Ett stort varmt kök med plats för matbord återfinns ofta i planlösningen. De klassiska husen har blivit en del av den svenska landskapsbilden och inger en känsla av landskapsidyll.

Våra husmodeller Spoven och Domherren är två av våra klassiska hus.

Funkis eller minimalistiska hus

När arkitekter använder begreppet ”funkishus” avser de oftast den minimalistiska stil som kom till Sverige på 1930-talet. Ett annat begrepp är minimalistisk stil eller ”nyfunkis”, som hänvisar till de funkishus som byggts i nutid.

Karaktäristiskt för ett funkishus är förutom de avskalade fasaderna också att taket endast har minsta möjliga takfall. Pulpettaket återfinns även i den här stilen av hus. Husen har asymmetriskt placerade fönster med stort ljusinsläpp som skapar rymd och ett effektfullt dagsljusspel.  Ofta förekommer delade huskroppar som vanligtvis är förskjutna, och fasaden är vanligtvis av puts eller stående minimalistisk träpanel. Stora fönster och balkonger är vanliga.

Kika på husmodellen Nordlys och Atrium som båda har en minimalistisk karaktär.

New England-stil

Stilen som hämtat inspiration från den amerikanska östkusten och södern, har ett mycket karaktäristiskt utseende som utmärks av fasader i ljusa kulörer med bred liggande träpanel och stora vackert spröjsade fönster med fönsterluckor. Oftast är entrén centralt placerad mitt på framsidan och huset omfamnas av en stor veranda. New England-husen har symmetrisk huskropp med en traditionell planlösning i två plan. Trappan är oftast centralt placerad och du hittar ett stort kök, matsal och inte sällan ett vackert inrett bibliotek.

Husmodellerna Falken och Viggen är hus som speciellt lämpar sig för hus i New England-stil.