Bygglovsansökan och husets utformning

2021-05-19

Det allra första att tänka på när ett hus som har målet att bli koldioxidneutralt ska skapas är var det kan placeras. I projekt Villazero var första tanken en mycket fin tomt med bra läge men som sedan visades sig inte hade den nödvändiga solinstråliningen som krävs för att det ska vara möjligt att få effektiva solceller. Således fick vi leta vidare och hittade en öppen fin tomt med möjlighet att placera huset så att södersidan kunde nyttjas på bästa sätt.

Utformning

Att utforma ett hus som får de egenskaper som gör det möjligt att nå NollC02-certifiering skiljer sig från vanligt husdesignarbete, främst utifrån att det är flera olika kravställare involverade. Huset ska inte enbart uppfylla kundens/byggherrens önskemål på ett bra boende och till det de gällande BBR-kraven. Det finns också en hel del tekniska krav både på material och energiåtgång kopplade till just de två certifieringarna Svanen och NollCo2 att ta hänsyn till.

För att minska koldioxidbelastningen ska inte enbart rätt (hållbart) material användas, det ska helst också vara så liten mängd av det materialet som möjligt, så fokus i projektet blev på att hitta en smart planlösning för att bli så yteffektiva som möjligt – måttot är Forms Follows Footprint. Vi diskuterade också att behoven i ett hus ofta ser olika ut under olika perioder i livet. Det tänket gav upphov till att utforma mastersovrummet till en möjlig framtida uthyrningsdel.

Huset är ett enplans hus och är på totalt 104 m2

Viktigt också att ett sådant relativt litet hus ändå upplevs stort och luftigt så mycket arbete har lagts på att skapa rymd med högt i tak i kök/allrum och tänka till gällande siktlinjer och fönsterplacering, allt så att kontakten mellan trädgården utanför och huset blir så bra som möjligt samt att dagsljuset kan komma in.

Då huset har extra tjocka väggar med anledning av energieffektiviteten (se mer om väggar) så valde vi ett ta vara på möjligheten att använda fönstersmygarna till en funktion. I köket är det en sittbänk, i sovrum en skrivbordsyta och kring vardagsrum och i ”biblioteket” en mysig sittplats för avslappning.

Badrum, teknik och kök är placerat nära varandra så att det går att förenkla tekniska installationer och minimera rör-/ledningsdragningen.

För att ytterligare öka känslan av rymd så planeras en stor altan samt komplementbyggnader för växthus och bastu i nära anslutning till huset. Tanken är att de rum/ytor som inte kräver uppvärmning inom klimatskalat placeras lättillgängligt utanför, det gäller också för extra förråd som placerat när entrédörren.

Ett av de tydligaste kännetecknen på huset är et asymmetriska taket som valdes för att maximera möjligheterna att fylla södersidan med solceller, runt huset finns också utplacerad spaljé som är viktigt för solavskärmning, Ett så välisolerat hus riskerar att få övertemperaturer sommartid om man inte utformar solavskärmningen på ett bra och effektivt sätt. Den del av taket som går mot norr planeras att kläs med träpanel.

Materialval

Husets kommer att kläs i träpanel och vi siktar på att ha samma trä och behandling för både tak (norrdelen), fasad, trall och spaljé. Trä kommer också att vara återkommande i husets interiör. Här är inte alla val gjorda ännu så vi får återkomma med mer information om det.