Bygglag med enbart kvinnor ska bygga det koldioxidneutrala huset Villazero

för 3 år sedan

De tre initiativtagarna till Villazero, Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter, vill alla lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen.

Samverkansprojektet Villazero har två fokusområden - det ena är ekologisk hållbarhet och det andra är social hållbarhet.

Villazero kommer byggas koldioxidneutralt och certifieras enligt Svanen och NollCo2 för att uppfylla den ekologiska hållbarheten.
Den sociala hållbarheten är en annan viktig aspekt, projektet har valt att fokusera på jämställdhetsfrågan och lyfta kvinnor i byggbranschen.

Det är nu klart att det blir ett bygglag bestående av enbart kvinnor som kommer bygga huset!

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, har i flera år haft tankar om ett kvinnligt bygglag och Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter, är dessutom nätverksledare för Women Building Sweden och vet hur viktig den här frågan är för byggbranschen.

- Genom att låta ett kvinnligt bygglag bygga huset lyfter vi fram förebilder för andra kvinnor och gör ett viktigt statement. Vi vet att förebilder är en viktig faktor för att få fler unga tjejer att våga söka utbildningar och också vilja vara kvar i yrkeslivet, säger Kristina, Gabriella och Gunnar.

Uppdraget att sätta ihop ett helt kvinnligt bygglag har tilldelats Byggpartner i Dalarna.

- Villazero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste frågor - hållbarhet och jämställdhet. Det är smart, aktuellt och äkta. Givetvis ställer vi oss bakom en sådan satsning och är stolta att vi kan dela med oss av våra kvinnliga hantverkare som goda förebilder för fler kvinnor i byggbranschen, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

- Vi är jätteglada att vi hittat en entreprenör som kan uppfylla vår ambition i projektet för att verka för en mer jämställd byggbransch. Vi har högt förtroende för Byggpartner då vi vet att dom delar våra värderingar både vad gäller ekologisk och social hållbarhet och vill se samma förändring i byggbranschen, Helena Tallberg, projektledare Villazero.

Även andra samverkansparter i projektet bidrar för att uppmärksamma denna fråga: Women Building Sweden, Dalarnas Försäkringsbolag och Byggdialog Dalarna.

Villazero dokumenteras i lärosyfte för de inblandade i projektet men också för att sprida den kunskap som kommer fram.

 

Villazero är ett samverkansprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna driver tillsammans, med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge.

Det finns inga nyheter som matchar valt filter…