Villazero avser bli Svanenmärkt

2021-02-04

Villazero är pilotprojekt för SGBC´s Nollco2 -certifiering och för att erhålla den certifieringen krävs en grundcertifiering.

Kristina Hansén, vd Structor Byggteknik Dalarna säger:

– Vi har utrett olika grundcertifieringar och kommit fram till att just Svanen kommer passa detta hus väldigt bra. Det är en erkänt hög standard på den certifieringen och det känns jättebra att vi fått till detta samarbete med Svanen.

Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Med dess starka miljöarbete och engagemang som en Svanenmärkning innebär bidrar vi också till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål som ska säkra en hållbar utveckling.