Projektet har blivit beviljat stöd från Region Dalarna!

2020-10-07

Idag är vi extra glada!! Nu står det klart att vårt projekt har blivit beviljat stöd ifrån Region Dalarna!

Så här står det i Region Dalarnas pressmeddelande:

Region Dalarna har beviljat stöd till ett unikt utvecklingsprojekt för att hitta de mest klimatneutrala lösningarna för husbyggen. Syftet är att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. 

Aktörerna Fiskarhedenvillan, Structor och Mondo planerar att bygga ett helt koldioxidneutralt småhus på en tomt i Borlänge under 2021. En del i studien är att utvärdera möjligheten att bygga småhus med trägrund i stället för betong, då betongen utgör hög klimatbelastning. Målet är att huset ska bli helt koldioxidneutralt.

– För att Dalarna ska kunna bli mer klimatsmart måste vi ge möjligheter till vårt näringsliv att utforska, använda och bidra med klimatsmarta produkter och tjänster. Vår förhoppning är att detta projekt ska kunna bidra till goda livsmiljöer, samtidigt som det stärker länets konkurrenskraft, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

De tre aktörerna kommenterar projektet så här:

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan:

– Jag vill att vi om tre år ska veta vilka material som har lägst belastning på klimatet, och därefter byta ut våra byggmaterial till dessa mer hållbara material. Projektet är ett led i att vi som småhusleverantör ska vara klimatneutrala år 2030.

Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter:

– Vi vill satsa på de innovativa lösningar och hållbara material som i framtiden kommer att vara det självklara valet. Det är fantastiskt att vara en del av detta projekt som från start genomsyrats av framåtanda, kunskapsutbyte och den gemensamma målbilden med ett klimatsmart byggande i fokus.

Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna:

– Detta projekt är ett sådant där teknikutveckling och samverkan är viktiga pusselbitar för att undersöka och hitta hållbara byggmaterialet som håller över tid. Jag vill kunna erbjuda våra kunder ett nytänk vad gäller affären och tekniken, vilket detta projekt kommer kunna ge.

 

Tänk att vårt lilla embryo kommer att bli av!! Vem hade kunnat ana det när vi för ett tag sedan fyllde hela tågvagnen med post-it-lappar?