Ett välbesökt seminarium

2021-10-22

ByggDialog Dalarna sänder ett digitalt frukostseminarium från Fiskarhedenvillans studio som följs av många intresserade tittare. Arkitekterna och konstruktörerna berättade om husets uppbyggnad, om planlösningen, den omtalade trägrunden, väggarna och taket. Därefter berättar initiativtagarna i projektet om den delen av Villazero som handlar om jämställdheten i byggbranschen. Här kan du se de olika delarna från seminariet i efterhand.

Här berättar arkitekterna om tankarna bakom det unika huset, hur planlösningen ser ut och varför man valt den utformningen.

Här berättar konstruktörerna hur Villazero är uppbyggt, hur den omtalade trägrunden fungerar samt väggar och tak.

Här berättar Erik Jäderbrink på Fiskarhedenvillan hur klimatberäkningarna har gått till i projektet.

Villazero ska inte bara bli ett klimatneutralt småhus. Det byggs dessutom av ett bygglag med enbart kvinnor. Här berättar två av initiativtagarna om den del i projektet som ska belysa, och bidra till, jämställdhet i byggbranschen.