Om projektet

Bakgrund

Det har inte undgått någon att vi står inför omfattande utmaningar kring hållbarhet. Hela världen har samlats kring Agenda2030 och det är hög tid att vi alla rannsakar oss både som människor och företag och på allvar förändrar oss mot mer hållbara arbetssätt. Det gäller såväl genom att minska utsläppen men även för mjuka frågor som att säkerställa ett hållbart företagsklimat och uppnå jämställdhet för alla. Att ha kunskap och produkter som är hållbara är inte bara en nödvändighet för den planet vi bor på utan också är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.  

Mål

Vi vill i detta projekt koncentrera oss på de mål i Agenda 2030 där vi känner att vi har ett särskilt ansvar och kan göra en skillnad, fokus har hamnat på två områden: minska koldioxidutsläppen och skapa en mer jämställd byggbransch.

Då vi känner att tiden för studier och teorier är förbi så vill vi ta fram förutsättningar och visa på dess genomförbarhet i ett praktiskt projekt och planerar därför att bygga ett småhus (familjebostad/villa) och utgår från marknadens idag mest koldioxidsnåla val, både för material och metoder och det med en projektorganisation och ett bygglag så jämställd som möjligt.

Certifiering

Målet är till och med att huset ska bli koldioxidneutralt, alltså under sin livstid inte släppa ut någon koldioxid alls till atmosfären. Vi önskar att bevisa det genom att certifiera huset enligt Swedish Green Building Councils (SGBC)metod noll Co2 men då den ännu inte idag är anpassad till småhus så siktar projektet även på att tillsammans med SGBC ha detta bygge och hus som deras första pilotprojekt inom småhus och således bidra till att det tas fram en sådan metod.

Våra lärdomar ska sedan ligga till grund för nya arbetsmetoder och materialval/produkter i våra olika dagliga arbeten och sprida våra respektive företags namn som branschledande och föregångare inom olika hållbarhetsområdenDet ser vi att ger oss starka varumärken och förutsättningar att ta ett kraftfullt steg in i framtiden som intressanta och konkurrenskraftiga arbetsgivare inom regionen.

Resultat

I april 2022 stod Villazero färdigt och ingen mindre än Gunnar, vd på Fiskarhedenvillan flyttade stolt in i sitt hus på Furustigen i Borlänge.

Projektet Villazero föddes ur drömmen att bygga ett hållbart småhus. De tre företagen Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna började samarbeta för att uppfylla den drömmen. Projektet valde att fokusera på minskad koldioxidbelastning och bestämde sig för att bygga en koldioxidneutral villa. Man har följt certifieringen NollCO2 som tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC) med grundcertifieringen Svanen. För att lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen har huset byggts av ett nästintill helt kvinnligt bygglag från entreprenören Byggpartner i Dalarna.

− Det enskilt tuffaste med certifieringen har nog varit klimatpåverkan från byggdelar. Vi har verkligen fått leta för att hitta rätt produkter. Att sedan få kraven från både NollCO2 och Svanen att fungera tillsammans har varit utmanande men också otroligt lärorikt. Det har gett en betydligt mer fördjupad kunskap kring var data kommer ifrån och hur man kan resonera kring klimatpåverkan, tycker Erik Jäderbrink, verksamhetsutvecklare på Fiskarhedenvillan. Han har ansvarat för klimatberäkningarna och certifieringsarbetet tillsammans med Johan Grundström, byggnadsingenjör och hållbarhetsansvarig på Mondo Arkitekter.

Huset är byggt helt i trä- även grunden och taket! Fuktsensorer är monterade i trägrunden för att ha koll på fuktnivåer över tiden.

Villazero blev till slut, inte bara Sveriges utan även, världens första koldioxidneutrala småhus. (certifierat enligt Nollco2)

Världens första koldioxidneutrala småhus https://fiskarhedenvillan.se/press/the-worlds-first-carbon-neutral-house-is-located-in-sweden/

Några viktiga lärdomar vi tar med oss:

 • Grund, gipsskivor, stenullsisolering och betongtakpannor är de material som idag har den högsta påverkan och därmed är fokus för att bytas ut
 • Det är viktigt att undersöka hur den fabrik som tillverkar produkten får sin energi, det har stor betydelse för produktens/materialets påverkan på klimatet
 • Solavskärmning är viktigt för att undvika överhettning i välisolerade hus
 • Undvik krångliga vinklar och vrår i planlösningen om du ska bygga energieffektivt
 • Fönsterplacering kan göra mycket för att uppleva att ett hus är större än vad det egentligen är
 • Ge inte upp – efter 30 olika förlag på inredning av ett badrum fick vi plats med allt
 • Samarbete är både effektivt och superkul
 • Att registrera produkter i Svanens byggportal är inte lika krångligt som man tror
 • Att ett modernt hus kan försörjas med en ganska liten solcellsanläggning
 • Att jobba med takhöjden kan vara avgörande för rymden i ett litet hus
 • Viktigt att hela tiden omvärldsbevaka nya material, marknaden utvecklas hela tiden
 • Vikten av avvägning av rätt material och rätt mängd för att optimera
 • Inte bygga större än vad som behövs samt tänka yteffektivt

Kontakta oss gärna om du har frågor kring projektet

/Gabriella, Gunnar och Kristina