Om projektet

Bakgrund

Det har inte undgått någon att vi står inför omfattande utmaningar kring hållbarhet. Hela världen har samlats kring Agenda2030 och det är hög tid att vi alla rannsakar oss både som människor och företag och på allvar förändrar oss mot mer hållbara arbetssätt. Det gäller såväl genom att minska utsläppen men även för mjuka frågor som att säkerställa ett hållbart företagsklimat och uppnå jämställdhet för alla. Att ha kunskap och produkter som är hållbara är inte bara en nödvändighet för den planet vi bor på utan också är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.  

Mål

Vi vill i detta projekt koncentrera oss på de mål i Agenda 2030 där vi känner att vi har ett särskilt ansvar och kan göra en skillnad, fokus har hamnat på två områden: minska koldioxidutsläppen och skapa en mer jämställd byggbransch.

Då vi känner att tiden för studier och teorier är förbi så vill vi ta fram förutsättningar och visa på dess genomförbarhet i ett praktiskt projekt och planerar därför att bygga ett småhus (familjebostad/villa) och utgår från marknadens idag mest koldioxidsnåla val, både för material och metoder och det med en projektorganisation och ett bygglag så jämställd som möjligt.

Certifiering

Målet är till och med att huset ska bli koldioxidneutralt, alltså under sin livstid inte släppa ut någon koldioxid alls till atmosfären. Vi önskar att bevisa det genom att certifiera huset enligt Swedish Green Building Councils (SGBC)metod noll Co2 men då den ännu inte idag är anpassad till småhus så siktar projektet även på att tillsammans med SGBC ha detta bygge och hus som deras första pilotprojekt inom småhus och således bidra till att det tas fram en sådan metod.

Våra lärdomar ska sedan ligga till grund för nya arbetsmetoder och materialval/produkter i våra olika dagliga arbeten och sprida våra respektive företags namn som branschledande och föregångare inom olika hållbarhetsområdenDet ser vi att ger oss starka varumärken och förutsättningar att ta ett kraftfullt steg in i framtiden som intressanta och konkurrenskraftiga arbetsgivare inom regionen.

Resultat

Resultatet av projektet syftar till att minska våra respektive företags klimatavtryck, men inte minst klimatpåverkan från alla de projekt och byggnationer som vi i framtiden kommer att vara delaktiga i, detta genom noll/kraftigt minskad koldioxidpåverkan, minskad energiåtgång men också till en mer jämställd byggbransch.​

Vi kommer också att dela med oss av alla lärdomar projektet har gett oss på denna sida.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring projektet

/Gabriella, Gunnar och Kristina