Dalarnas Försäkringsbolag i samarbete med Villazero

2021-06-28

Nu har vi ännu ett värdefullt samarbete i samverkansprojektet Villazero.

Dalarnas Försäkringsbolag och Villazero delar sin strävan mot ett mer hållbart byggande ur alla perspektiv, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.

Önskan från Villazero om Dalarnas Länsförsäkringar medverkan bygger på de kunskaper som byggts upp under många år av både skadereglering och skadeförebyggande insatser. Nu senast inom projektet Dalarnas Villa, i samarbete med yrkesutbildningar, Högskolan Dalarna och företag inom byggbranschen. Där har strävan varit att utveckla framtida småhusproduktion genom att bygga så brand-, inbrotts- och vattenskadesäkert som möjligt, samt att minimera den negativa inverkan på miljön.

Dalarnas kommer att initialt främst att dela erfarenheter från Dalarnas Villa och bolagets långsiktiga skadeförebyggandet arbete. Det framtida samarbetet utformas längs vägen utifrån bästa nytta för projektet.

 

”Vi från projektet ser en otrolig vinst i att få Dalarnas Försäkringsbolag med som partner i det här projektet. Ett hållbart bygge innefattar även att minimera risken för skador, så att vi undviker onödiga utbyten och reparationer som belastar både miljön och plånboken. De erfarenheter som Dalarnas Försäkringsbolag har tack vare Dalarnas villa och genom sin skadeförebyggavdelning är väldigt värdefullt att ta med in i projektet Villazero” säger Gabriella Hagman, VD på Mondo arkitekter.