Villazero samarbetar med SGBC för att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp

2020-12-09

Vad är SGBC?

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande och är en del av World Green Building Council.

För att göra detta projekt så trovärdigt som möjligt tog vi hjälp av en tredje part, som kunde bedöma oss och vårt arbete. Efter många samtal och idéer bestämde vi att SGBC’s NollCO2 -certifiering var målet för detta projekt. De första pilotprojekten för denna certifiering är Lidl’s butik på Gotland och Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Ännu fanns dock ingen pilot för småhus. Därför beslutade vi tillsammans med SGBC, att Villazero skulle bli SGBC’s första pilot rörande en NollCO2 -certifiering av småhus.

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC, har gjort de större beräkningarna för certifieringen, har stor kunskap om de tekniska förutsättningarna och leder arbetet med NollCO2. Tillsammans med henne ska vi utveckla NollCO2 -certifieringen även för småhus.

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC

Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC

Vad menas med att huset ska ha noll CO2-utsläpp?

”Eftersom det i dagsläget fortfarande används fossila bränslen i tillverkning av material och transporter går det inte att komma ner till nollutsläpp, därför pratar vi istället om nettonoll. Det innebär att klimatåtgärder balanserar kvarvarande klimatpåverkan så att nettot blir noll”, säger Pia Stoll.

För Villazeros del gäller det att, i beräkningarna och praktiken, kunna uppnå 30% mindre CO2-utsläpp än ett vanligt hus. De resterande utsläppen ska balanseras till nettonoll under husets livstid, bland annat genom att huset själv ska generera energi.

”VillaZero är ett mycket intressant projekt som kommer visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll i klimatpåverkan, men också var svårigheterna finns som vi behöver lösa tillsammans. Förväntningen är att projektet gör det möjligt för konsumenten att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan, vilket är ett signifikant bidrag, då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv,” menar Pia.