Världens första CO2-neutrala småhus introducerar projekt: klimatsmart trädgård

Sedan Villazero- världens första certifierade koldioxidneutrala småhus, byggdes färdigt under april 2022 har planen funnits att skapa en klimatsmart trädgård. Nu är arbetet i gång för Gunnar, Fiskarhedenvillans vd som också är boende i huset.

Planen för den klimatsmarta trädgården föddes ur ett examensarbete som skrevs om Villazero och dess trädgårds potential att bidra till hållbarhet.

Några fokuspunkter för den klimatsmarta trädgården är:

  • Lummiga partier av skogsträdgård
  • Ett sprudlande liv av biologisk mångfald
  • Aktiv koldioxidlagring

Trädgården kommer att förena nytta med nöje, genom att erbjuda både produktiva och rekreativa områden.

”Gården speglar vår strävan att omvandla vanliga gräsmattor – som utgör en stor del av städernas grönområden – till något som ger mer tillbaka till naturen. Vårt mål är att dela med oss av våra insikter till våra kunder när de planerar sina egna trädgårdar,” säger Gunnar Jönsson, VD på Fiskarhedenvillan.