Arkitekterna Friis och Moltke har designat tre unika hustyper till Fiskarhedenvillan. Här möts olika material, ljus och stämningar och skapar helt nya kontraster i rummen. Lekfulla och behagliga. Poetiska och praktiska. Öppna och intima. Ljusa och skuggande.

Husen är funktionella men har samtidigt det där lilla extra. Den traditionella planlösningen bjuder hela tiden på överraskningar genom att utnyttja oväntade utrymmen på ett personligt sätt. Ramarna skapar mer än bara en funktion – de är aktiva och behagliga. En varm och levande famn, som inspirerar till nya sätt att uppleva ett hus på.

Gemensamt för de tre husen är att de alla är indelade i mindre, privata avdelningar som leder till en öppen yta – husets levande hjärta. Rymliga, gemensamma samvarorum kombineras med små hemliga grottor. De stora fönsterpartierna i allrummen släpper dessutom in naturen och gör att du kan följa årstiderna allteftersom de ändrar sig.

Inbyggda specialdesignade möbler skapar överraskande vinklar i huset och bidrar till den exklusiva känslan. Varje enskild detalj tillför något till den totala upplevelsen – en symbios mellan känsla och funktionalitet – ett hem som lyfter sig över det traditionella och skapar ett helt nytt ramverk för livet och vardagen.

Friis & Moltke 01

Runt omkring det gemensamma smyckeskrinet, kärnan som är i centrum, ligger rummen naturligt efter varandra i en öppen och sammanhängande sekvens.

Till Friis & Moltke 01

Friis & Moltke 02

Två rum placerade på varsin sida av det ljusa, öppna allrummet skapar funktionella flöden. Rum anpassade för livet. Ett hus som bjuder på öppenhet, kontraster och överraskningar.

Till Friis & Moltke 02

Friis & Moltke 03

I husets möte med naturen uppstår ett överraskande ljus. Omgivningarna utomhus dras med in i husets hjärta och bestämmer dagens stämning.

Till Friis & Moltke 03

Om Friis & Moltke

Friis & Moltke är en dansk arkitektbyrå, som sedan starten 1954 varit ledande i Norden. Friis & Moltke står bakom ett brett spektrum av arkitektoniska uppgifter – alltid med helhet och enkelhet som den grundläggande idén. Friis & Moltke skapar arkitektur baserad på en lyssnande och ödmjuk förståelse för livet i och runt en byggnad.

Friis & Moltke – “ett ramverk för livet” har ritats av Friis & Moltke-partnern Martin Wienberg. Martin är i sin tur internationellt respekterad för sitt innovativa och fantasifulla arbete med att skapa nya standarder för enfamiljshus. Han ritar en skarp nordisk arkitektur – där ljuset och livet bildar ett hem. Martins hus kännetecknas av att bjuda på överraskningar, både i materialval och yta.  Han skapar en genomtänkt helhet, som samtidigt inramar och stödjer livets gång.

Friis & Moltke drivs och ägs av partnerna Palle Hurwitz, Niels Erik Thomsen, Martin Wienberg, Mikkel Wienberg, Mikkel Bahr och Mogens Husted Kristensen samt adm. dir. Jens Ole Bahr.