Värme och ventilation i huset

När du bygger nytt hus finns det många saker att tänka på när det gäller uppvärmning. Du behöver välja värmesystem, värmekälla och även tänka på att huset ska ha ett ventilationssystem som ger ett gott inomhusklimat.

Redan i planeringsstadiet kan det vara bra att fundera över hur ditt nya hus kan bli så energieffektivt som möjligt. I en Fiskarhedenvilla finns det goda möjlighet att välja bra och energieffektiva lösningar.

Innan du går vidare och väljer vilket värmesystem som ska ge huset värme och vilken värmekälla och ventilation som ska sprida värmen i huset, kan det vara bra att fundera över hur du vill att inomhusklimatet ska vara och hur stort husets energi- och värmebehov är.

När du har flyttat in i ditt nybyggda hus behöver du också göra en energideklaration som ska se till att energianvändningen på ditt nybyggda hus matchar de energiegenskaper som planerades för huset.

1

Välj värmesystem

2

Välj värmekälla

3

Välj ventilation

Tänk på att

Ett hus har en livscykel på minst 50 år och under dess livstid kommer driftkostnaden att utgöra 50 % av den totala livscykelkostnaden. Det betyder att hälften av husets utgifter, inklusive byggkostnad, går till driften av huset. Och här utgör uppvärmningen en stor del av kostnaden.