Välj typ av ventilation

God ventilation är avgörande för ett gott inomhusklimat och en förutsättning för att du ska må bra i ditt hem.

Det flesta av våra kunder väljer fläktstyrd frånluft till sina hus. Den typen av ventilation kan användas till både bergvärme och frånluftsvärmepump.

Hos Fiskarhedenvillan kan du även välja att investera i ett FTX-system som ventilationssystem. FTX-systemet är till för dig som vill ha en extremt låg energiförbrukning.

Frånluftsventilation

Ett hus med frånluftsventilation har en fläkt som ständigt är igång och som skapar ett undertryck i huset och tar med sig frånluften ut. Tilluften kommer in genom freshventiler.

FTX-system

Med ett FTX-system styr du både till- och frånluft. En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två kanalsystem. Energianvändningen kan minska med 50–70 procent jämfört med ventilationssystem där värmen inte återvinns.

FTX-systemet kan tillföra stora mängder ventilationsluft och fungerar oberoende av väderlek. Det är dessutom enkelt att återvinna värmen i frånluften.

Du kan även koppla en värmepump till frånluftsfläkten och på så sätt återvinna värmen i ventilationsluften. Frånluftsvärmepumpen fungerar då som en luftvärmepump eller bergvärmepump men tar istället värmen från den utgående ventilationsluften för att värma vattnet.