Välj värmesystem

Du kan göra mycket för att minska behovet av värme i ditt hus. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker. Det kan bland annat bero på var i landet du bor, hur huset är byggt och hur mycket värme och varmvatten huset behöver.

De flesta av våra kunder väljer frånluftsvärmepump eller bergvärme som uppvärmningssystem, och du läsa mer om båda på den här sidan.

Ta kontakt med din agent om du är intresserad av andra uppvärmningssystem, som exempelvis fjärrvärme eller pelletsbrännare. Vi hjälper dig att förbereda för det uppvärmningssystem som du vill använda dig av, helt enligt dina behov och önskemål.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värme från husets frånluftventilation. Detta genererar både värme och varmvatten till huset genom ett vattenburet system. En frånluftsvärmepump är enkel, billig att installera och kräver inte speciellt mycket utrymme.


Fördelar

 • Lågt pris på både pump och installation samt ventilation ingår.
 • Tystgående teknik.
 • Tar till vara på energi som annars skulle gå förlorad.
 • Går att kombinera med både golvvärme och vattenradiatorer.
 • Fast installationskostnad.

Nackdelar

 • Passar endast till hus som har en boyta på cirka 100–200 m2 och beroende på husets energikrav.
 • Pumpen kan inte placeras i en fristående byggnad på tomten utan behöver finnas i direkt anslutning till huset.

Bergvärme

Bergvärme är en förnybar värmekälla där en bergvärmepump värmer upp ditt hus med hjälp av solvärme som lagras i berggrunden.

För att kunna nå bergvärmen borras det ett 100–200 meter djupt hål i berggrunden. I hålet sänks ett rör ned där vätska cirkulerar. Vätskan värms sedan upp av berggrunden och en bergvärmepump utvinner bergvärmen genom energisnål kompressorteknik som försörjer huset med värme och varmvatten.


Fördelar

 • Låg driftskostnad. Klarar av hela husets värme- och varmvattenbehov.
 • Passar även på små tomter.
 • Bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt.
 • Inga begränsningar i storlek på hus.

Nackdelar

 • Högre och rörlig installationskostnad.
 • Kräver borrning.
 • Kräver tillstånd från kommunen.

FISKARHEDENVILLAN SAMMARBETAR

Fiskarhedenvillan samarbetar med en av Sveriges största leverantörer av värmepumpar. Vi hjälper dig att ta fram rätt pump och ventilation för just dina behov och myndigheters krav. Givetvis kan vi samtidigt även ta fram en energiberäkning för ditt hus och den valda värmepumpen. Läs mer om NIBE:s frånluftsvärmepumpar här.