Ametisten

Ett stilsäkert hus med minimalistiskt formspråk och stor karaktär. Den avskalade utformningen gör att Ametisten kan placeras i natursköna lägen utan att inkräkta på omgivningen, huset blir istället ett naturligt och diskret komplement till platsen.

Invändig yta: 129.6m²
Plan 1: 129.6m²
Antal rum: 4
Varav sovrum: 3
Takvinkel:
Pris: 1 524 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Det lutande innertaket reser sig mot trädgårdssidans stora fönsterpartier som skapar rymd och ger en fin kontakt med omgivningen. Uteplatsen ramas effektfullt in av ett skyddande takutsprång och väggar i gavlarnas förlängning.”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 59,78 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 46,89 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 65,81 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 59,78 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 46,89 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 65,81 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 71,01 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,17 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 73,28 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Några av våra kunders versioner av Ametisten

Kontakta oss idag