Tomter

Ofta får vi frågan vilken del av husköpet som vi anser vara den allra viktigaste. Och lika ofta blir svaret - tomten. Det finns naturligtvis andra delar som också är betydande, men just tomten är speciellt. Om du inte trivs med området eller tomten du köpt, kommer du sannolikt inte att trivas i huset.