Nyckelfärdigt hus eller bygga själv?

När ditt nya hus från Fiskarhedenvillan har levererats till din tomt tar det normalt 20–28 arbetsveckor att bygga det. Valet av husmodell, vilken tid på året huset byggs och huruvida grunden har kommit ner till rätt fuktnivåer är omständigheter som kan påverka byggtiden. Det är vanligt att man pratar om nyckelfärdiga hus och då menar man ofta att huset är klart för inflytt, utan att du som kund byggt hela eller delar av huset själv.

För att få ett hus från Fiskarhedenvillan nyckelfärdigt och redo för inflytt så krävs det, utöver villabyggsatsen, sex olika typer av hantverksarbeten. Hos oss kan du som kund välja att göra vissa av dessa hantverksarbeten själv om du så önskar. De olika typerna av hantverksarbeten består av:

  • Mark-och grundarbete
  • Snickeri
  • VVS-arbete
  • El
  • Kakelsättning
  • Måleri

Husbygget börjar med ett mark- och grundarbete. Därefter tar snickarna över och bygger stommen, kompletterar huset utvändigt och invändigt och ser till att det är klart för el, kakling, målning och det sista VVS-arbetet.

Timelapse av husbyggen

Vill du snabbt se hur det går till att bygga ett hus? Kolla in de här videorna för att få en uppfattning om hur det kan se ut.

Mark- och grundarbete

Tillsammans med din agent från Fiskarhedenvillan kontaktas en grundentreprenör för att ta en första titt på tomten och planera för hur grunden ska läggas. Man tittar framför allt på marken och vilka förutsättningar den ger för husbygget. Utifrån sin erfarenhet kan grundentreprenören ge tips om hur huset kan placeras samt vilken höjd den färdiga grunden bör ha. Detta för att få vattenavrinning från huset samt kostnadseffektiva markarbeten. Därefter får du ett kostnadsförslag där eventuella extrakostnader specificeras. Sådana utgifter kan till exempel vara om det behövs sprängas eller om marken behöver pålas. En grundentreprenör kan i de flesta fall hjälpa till med grovplaneringen för den framtida trädgården.

Om vi tittar på vilket underlag som är mest lämpat att bygga på så toppar berg och pinnmo listan. Pinnmo utgörs av ett hårt packat jordlager av mojord, grus, lera och sten, och fungerar ypperligt att arbeta med. Även berggrund ger en stabil bas men här kan det krävas sprängning. Idag går det dock att bygga på de allra flesta markslag. Genom att till exempel bygga upp grunden på pålar kan vi lösa problemet med ”dålig” mark.

Grunden

Fiskarhedenvillor byggs nästan uteslutande med gjuten platta på mark med ingjuten golvvärme. Konstruktionen och utförandet av grunden görs när du har slutstämplat husets bygglovsritning. Beroende på hur tomten ser ut tar det normalt sett mellan en och tre veckor att lägga grunden. Sluttningshus har murade eller gjutna stödväggar som behöver uppföras innan själva husstommen kan börja byggas, vilket naturligtvis måste vägas in i tidsplanen. Och tvärtemot vad man kan tro går det att lägga grund året runt.

Snickeri

Mark- och grundarbete är färdigt och husets villabyggsats har levererats till tomten. Det är dags för snickarna att bygga huset i fyra steg. Dessa fyra steg består av stomresning, utvändig montering, invändning montering samt att se till att huset är klart för el, kakling, målning och det sista VVS-arbetet.

1. Stomresning

Snickarna börjar med att resa regelstommen till de bärande väggarna. De monterar även utvändig gips och spikläkt. Takstolarna monteras och yttertaket förses med råspont. Takpapp, tegelläkt, takfotsbräda och vindskivor avslutar stomresningsarbetet på taket. Därefter monterar snickarna husets fönster och ytterdörrar.

Nu har du en god uppfattning av hur ditt framtida hus kommer att upplevas från utsidan. I det här läget monteras även stomme till farstukvist och eventuell balkong.

2. Utvändig komplettering

Snickarna färdigställer husets alla utvändiga detaljer. Ytterväggspanelen kommer på plats i det utförande du valt. Plåtarbeten som hängrännor, stuprör, ränndalsplåtar, vindskiveplåtar och takfotsplåtar monteras. Takläggning utförs. Snickarna kompletterar eventuellt med knutbrädor, foder till fönster och dörrar. Vi börjar närma oss slutfasen av de utvändiga arbetena och om du valt en farstukvist eller balkong, så kompletteras även dessa med alla detaljer. Huset är så gott som klart utvändigt och du kan nu se hur huset kommer att se ut utifrån. Endast utvändig målning återstår.

3. Invändig komplettering

Det invändiga arbetet börjar med att snickarna isolerar alla ytterväggar. Efter det monteras diffusionsspärr som förhindrar att fukt hamnar i de välisolerade ytterväggarna. Därefter monteras glespanel på ytterväggarnas insidor. Diffusionsspärren i taket ansluts mot ytterväggen innan takets glespanel monteras. Snickarna monterar sedan innerväggarna efter husritning och gipsas på en sida.

4. Huset blir färdigt för målning

Det har blivit dags för snickarna att komplettera ditt hus med gipsväggar på både inner- och ytterväggar. Nu monteras även kök och garderober, precis som dörrkarmar, eventuell trappa, fönsterbänkar, parkettgolv, fönster- och dörrsmygbrädor samt allt listverk.

VVS-arbete

VVS-montören sköter vatten- och  avloppsinstallationen ovan grund. De ser även till att installera alla dina valda WC-stolar, handfat, dusch och blandare. Dina sanitetsprodukter installeras efter det att väggar och golv färdigställts av kakelsättare och eventuella målare.

El

När elektriker får tillträde till huset drar de  exempelvis el till belysning, eluttag och rumsgivare för värme. De gör även slutmontaget och driftsätter husets el.

Boka i god tid med elektriker för att bestämma var du vill ha uttag samt tillval som exempelvis spotlights”

Byggtipset
Kakelsättning

När kakelsättarna får tillgång till huset så lägger de kakel och klinker i de utrymmen som du har valt.  Kakel och klinker beställer du av kakelsättaren.

Måleri

Snickare och målare har synkat med varandra så att målaren får jobba själv i huset några veckor med spackling och målning. Viktigt att huset värmts upp för att målaren ska kunna arbeta med sitt material i en torr och varm miljö.

Nästan nyckelfärdigt och snart redo för inflyttning

1.    Kontrollbesiktning

Det första som händer är att en kontrollbesiktning utförs. Denna besiktning är till för att underlätta slutbesiktningen och ge hantverkarna en chans att rätta till eventuella fel innan slutbesiktningen. Kontrollbesiktning sker två veckor före slutbesiktning.

2.    Slutbesiktning

Då har det blivit dags för slutbesiktning med en av dig utsedd och opartisk besiktningsman. Tillsammans går ni igenom huset enligt Besiktningsmannaboken. Om hantverkarnas arbete blir godkänt börjar garantin på dessa att gälla från detta datum. Inför slutbesiktning behöver besiktningsmannen ha fått ta del av alla entreprenadavtal, egenkontroller samt sakkunnigintyg. Egenkontroller upprättar respektive hantverkare under byggets gång. Sakkunnigintyg är exempelvis besiktning av en eldstad som utförs av sotare.

Ladda ner Besiktningsmannaboken på konsumentverkets hemsida.

3.    Slutsamråd

Innan du får flytta in i ert nya hus krävs ett slutbesked. Det utfärdas av din kommun och man håller ett så kallat slutsamråd. Vanligtvis hålls detta i ditt nya hus och du kan med fördel boka detta i anslutning till slutbesiktningen. Kommunens handläggare tillsammans med kontrollansvarig och du som kund måste vara med på mötet. För att slutbevis ska kunna utfärdas krävs oftast en rad handlingar. Vilka handlingar som krävs framgår av bygglovsbeslutet. Är du osäker, prata i första hand med kontrollansvarig i god tid innan slutsamrådet. När slutsamrådet är färdigt och godkänt kan du börja flytta in möbler i huset.

Välkommen hem!