Energimatris

Siffrorna är estimat och gällande solpanelerna så är det en förutsättning att panelerna placeras i söderläge.

(Alla siffror nedan avser kWh)

Har du frågor om Atmosfärkollektionen?