Energimatris

Siffrorna är estimat och gällande solpanelerna så är det en förutsättning att panelerna placeras i söderläge.

(Alla siffror nedan avser kWh)

Hustyp Malmö
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 3174
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 2558
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 3608
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3424
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 4071
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4544
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 3985
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4488
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 4408
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 4952
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 4742
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 5691
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 4974
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 6263
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 5118
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 6842
Hustyp Göteborg
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 3335
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 2719
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 3789
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3605
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 4276
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4749
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 4187
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4690
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 4648
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 5192
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 4998
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 5947
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 5247
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 6536
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 5405
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7129
Hustyp Stockholm
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 3606
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3225
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 4098
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3914
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 4622
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5095
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 4530
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5033
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 5041
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 5585
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 5412
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 6361
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 5681
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 6970
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 5864
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7588
Hustyp Örebro
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 3841
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3225
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 4364
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4180
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 4925
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5398
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 4831
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5334
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 5454
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 5998
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 5852
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 6801
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 6161
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7450
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 6378
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 8102
Hustyp Borlänge
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 4089
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3473
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 4651
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4467
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 5252
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5725
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 5156
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5659
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 5888
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 6432
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 6313
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 7262
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 6662
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7951
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 6912
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 8636
Hustyp Umeå
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 4457
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 3841
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 5072
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 4888
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 5733
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 6206
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 5632
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 6135
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 6398
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 6942
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 6853
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 7802
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 7240
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 8529
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 7053
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 8777
Hustyp Kiruna
Atmosfär 106 Värme & Varmvatten 6282
Hushållsel 3186
Solceller produktion -3802
Totalt behov 5666
Atmosfär 121 Värme & Varmvatten 7195
Hushållsel 3618
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7011
Atmosfär 142 Värme & Varmvatten 7464
Hushållsel 4275
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7937
Atmosfär 143 Värme & Varmvatten 4382
Hushållsel 4305
Solceller produktion -3802
Totalt behov 7885
Atmosfär 144 Värme & Varmvatten 9352
Hushållsel 4464
Solceller produktion -3920
Totalt behov 9896
Atmosfär 156 Värme & Varmvatten 9578
Hushållsel 4869
Solceller produktion -3920
Totalt behov 10527
Atmosfär 170 Värme & Varmvatten 10131
Hushållsel 5091
Solceller produktion -3802
Totalt behov 11420
Atmosfär 184 Värme & Varmvatten 10582
Hushållsel 5526
Solceller produktion -3802
Totalt behov 12306

Har du frågor om Atmosfärkollektionen?