Vad ingår i villabyggsatsen för Atmosfär?

Leveransdeklarationen redovisar företagets utgångsstandard för husserien Atmosfär och gäller tillsammans med den objektspecifika tillverkningsordern. Leveransdeklarationen gäller för leveranser inom Sverige. Huset kan spegelvändas och har full flexibilitet inom de fördefinierade valen, i övrigt kan inga ändringar göras.

Generellt gäller att produktval, färgval och utrustningsval är unika för var varje enskilt avtal och därför inte framgår i denna leveransdeklaration utan i den objektsspecifika tillverkningsordern.

Vi förbättrar och utvecklar vår villabyggsats löpande och två gånger per år fastställs dessa förändringar i en ny leveransomfattning. Här nedan visar vi alltid det som ingår i gällande leveransomfattning.

 • Takstolar med organisk lösullsisolering, 500 mm i plant tak resp 400 mm i snedtak
 • Betongtakpannor på utsidan och innertak av gipsskivor på insidan
 • Beslag för tak- och snösäkerhet för småhus
 • Takfotsbräda med takfotsplåt
 • Takfotsinklädnad
 • Vindskivebräda med vindskivelist
 • Erforderligt takavvattning via hängrännor och stuprör
 • Erforderliga ventilationshuvar

10 paneler á 400 W per styck, totalt 4 kW. Komplett monterad solcellsanläggning. Anläggningen producerar en stor del av den el som krävs för att producera husets behov av värme och varmvatten. Preliminärt grönt avdrag 22 550 SEK.

 • 300 mm stomme av lättregel med organisk lösull
 • Liggande träpanel med luftspalt på utsidan
 • Fibergipsskiva med installationsskikt på insidan
 • I rum med bad eller dusch kompletteras insida med en bakomliggande konstruktionsplywood och kakel

Platta på mark, ingår ej
Fiskarhedenvillan AB tillhandahåller måttsatt grundplan
Köparen ansvarar för grundkonstruktionsritning samt grundläggningsarbetet
Fiskarhedenvillan AB ställer krav på att klimatförbättrad betong används för att åstadkomma låga utsläpp av växthusgaser (minst 25% förbättrad jämfört med standardbetong)

 • Stomme av träregel
 • Fibergipsskiva på båda sidor
 • I rum med bad eller dusch kompletteras insida med en bakomliggande konstruktionsplywood och kakel
 • Luft-/vattenvärmepump för produktion av värme och varmvatten
 • FTX-aggregat (till- och frånluftsventilation) med ventilationspaket (ventilationsrör, ventilationsdon mm) inkl ventilationsinjustering med OVK
 • Golvvärmeanläggning med rör för ingjutning i plattan, prefabricerat golvvärmefördelarskåp och rumsreglering
 • Till eventuellt övre plan levereras vattenradiatorer med termostat inkl fördelarskåp med shunt
 • Prefabricerat inbyggnadsskåp med vattenfördelare och med plats för vattenmätare
 • Vattenfelsbrytare med tryckvakt är förmonterad

All projektering utgår från Boverkets byggregler (BBR)

Bygglovsritningar bestående av plan-, fasad- och sektionsritningar samt situationsplan
Köksritningar som visar köket i plan och vy.

Måttsatt grundplansritning med punkt- och linjelaster.

Konstruktionsritningar och monteringsanvisningar för villabyggsats.

Beräkningar för konstruktionen utförs enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS
Projektering ingår för en snölast upp till 5,5 kN/m2 och en vindhastighet på upp till 26m/s, överstigs detta krävs ett tillköp av ytterligare projektering.

Energiberäkning enligt BBR beräknas på en inomhustemperatur om 21°C

Projektering för inre och yttre vatten och avlopp inkl VA-ritningar

Ventilationsritning

Golvvärmeritning

Radiatorritning till övre plan

Om så krävs upprättas en brandskyddsbeskrivning
Observera att anpassningar för att klara utökade krav på brandskydd eller skydd mot brandspridning ej kan göras med denna leveransdeklaration.

Ytterdörrar:
– Entrédörr och groventrédörr med slät yta
– Ytterdörrstrycke samt säkerhetslås
– Dörrbroms
Fönster och fönsterdörrar:
– Fönster och fönsterdörrar med målad insida och utvändig aluminiumbeklädnad
– 3-glas fönster med U-värde* 1,0
– H-fönster i utrymmen som kräver öppningsbara fönster i övriga levereras fast karm
– Fönsterdörr är låsbar med enkelcylinder på insidan
Takfönster till hus med övervåning:
– Pivothängda vitmålade takfönster med utvändig aluminiumbeklädnad i grå kulör
– Invändig smyg utföres av gips
Innerdörrar:
– Innerdörr massiv med med slät yta
– Innerdörrstrycken och nyckelskyltar, wc-skylt till dörr mot WC

KOMPLETTERING TILL DÖRRAR OCH FÖNSTER
Insida yttervägg:
– Fibergipssalning till fönster och ytterdörrar
– Fönsterbänkar till fönster (ej till fullhöga fönster från golv)
Utsida yttervägg:
– Utvändig salning i råplan
– Fönsterbleck med fall på 14° till nederkant fönster
– Tröskelbleck till nederkant dörrar
– Droppbleck till överkant fönster och dörrar

* U-värde är lika med antal watt energi som försvinner per kvadratmeter och kelvin, W/(m2·K). När man mäter ett fönsters U-värde gör man det på en kvadratmeter glas när det är en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperaturen.

 • Härdat trägolv till alla torra utrymmen, entré undantagen
 • Klinker till entré
 • Klinker till bad och tvätt

Kök:

 • Köksskåp med stomme och luckor
 • Lådfront till draglådor i matchande utförande
 • Handtag till luckor och lådor
 • Laminatbänkskiva
 • Diskbänk inkl blandare med avstängning för diskmaskin
 • Kakel på vägg över bänkskiva/diskbänk
 • Sopsortering i diskbänksskåp
 • Balja under diskbänksskåpskåp utgör droppskydd
 • Sparksockel
 • Städskåpsinredning i städskåp

Sovrum:

 • Garderober med stomme, luckor och garderobsinredning, i antal enligt planritning

Bad:

 • Badrumsmöbel med lådfront inkl handfat, blandare, spegel och belysning
 • WC-stol, vägghängd
 • Duschhörna med duschväggar
 • Duschblandare med duschset

Klädvård:

 • Tvättbänk inkl blandare med vattenavstängning för tvättmaskin
 • Induktionshäll
 • Inbyggnadsugn
 • Mikrovågsugn för inbyggnad
 • Diskmaskin
 • Fläkt inbyggd i överskåp
 • Kylskåp
 • Frysskåp
 • Tvättmaskin
 • Värmepumpstumlare
 • Droppskyddsbrickor ingår till diskmaskin, kyl och frys
 • Foder, grundmålat, till innerdörrar
 • Golvsockel, grundmålad
 • 300 mm lättbalkssystem med organisk stegljudsisolering
 • Ovansida med en golvspånskiva och med ytskikt enligt GOLV
 • Undersida med innertak av gipsskivor
 • Trappa med sättsteg (tät trappa)
 • Räcken och handledare
 • Invändig taklucka (inspektionslucka) med stege till vindsbjälklag
 • 2 st brandvarnare, seriekopplade
 • 1 st vattenutkastare för kallvatten
Utskriftsvänlig Leveransomfattning
Här kan du skriva ut vår Leveransomfattning i PDF-format

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar av villkor. Denna leveransomfattning är ett utdrag från ”Leveransdeklaration 2305 Atmosfär SE”. Våra priser är beräknade på ovanstående leveransdeklaration och gäller tills vidare.