Vad ingår i villabyggsatsen för Atmosfär?

Leveransdeklarationen redovisar företagets utgångsstandard för husserien Atmosfär och gäller tillsammans med den objektspecifika tillverkningsordern. Leveransdeklarationen gäller för leveranser inom Sverige. Huset kan spegelvändas och har full flexibilitet inom de fördefinierade valen, i övrigt kan inga ändringar göras.

Generellt gäller att produktval, färgval och utrustningsval är unika för var varje enskilt avtal och därför inte framgår i denna leveransdeklaration utan i den objektsspecifika tillverkningsordern.

Vi förbättrar och utvecklar vår villabyggsats löpande och två gånger per år fastställs dessa förändringar i en ny leveransomfattning. Här nedan visar vi alltid det som ingår i gällande leveransomfattning.

Platta på mark, ingår ej
Fiskarhedenvillan AB tillhandahåller måttsatt grundplan
Köparen ansvarar för grundkonstruktionsritning samt grundläggningsarbetet
Fiskarhedenvillan AB ställer krav på att klimatförbättrad betong används för att åstadkomma
låga utsläpp av växthusgaser (minst 25% förbättrad jämfört med standardbetong)

300 mm stomme av lättregel med organisk lösull
Liggande träpanel med luftspalt på utsidan
Utvändig panel är grundmålad på tre sidor (ej baksida och ändträ)
Fibergipsskiva med installationsskikt på insidan
I rum med bad eller dusch kompletteras insida med en bakomliggande konstruktionsplywood
och kakel

Stomme av träregel
Fibergipsskiva på båda sidor
I rum med bad eller dusch kompletteras insida med en bakomliggande konstruktionsplywood
och kakel

300 mm lättbalkssystem med organisk stegljudsisolering
Ovansida med en golvspånskiva och med ytskikt enligt GOLV (se nedan)
Undersida med innertak av gipsskivor

Takstolar med organisk lösullsisolering, 500 mm i plant tak resp 400 mm i snedtak
Betongtakpannor på utsidan och innertak av gipsskivor på insidan

Takfotsbräda med takfotsplåt
Takfotsinklädnad
Vindskivebräda med vindskivelist
Takfotsbrädor och vindskivebrädor grundmålad på tre sidor (ej baksida och ändträ)
Erforderlig takavvattning via hängrännor och stuprör
Erforderliga ventilationshuvar

Komplett monterad solcellsanläggning. Anläggningen producerar en stor del av den el som
krävs för att producera husets behov av värme och varmvatten

Erforderliga livlinefästen till nock. Detta gäller husets ”huvudtak”.
Snörasskydd till oskyddad entré.
Glidskydd för stege.

Ytterdörrar:
Entrédörr och groventrédörr med slät yta
Ytterdörrstrycke samt säkerhetslås
Dörrbroms
Fönster och fönsterdörrar:
Fönster och fönsterdörrar med målad insida och utvändig aluminiumbeklädnad
3-glas fönster med U-värde* 1,0
H-fönster i utrymmen som kräver öppningsbara fönster i övriga levereras fast karm
Fönsterdörr är låsbar med enkelcylinder på insidan
Takfönster till hus med övervåning:
Pivothängda vitmålade takfönster med utvändig aluminiumbeklädnad i grå kulör
Invändig smyg utföres av gips
Innerdörrar:
Innerdörr massiv med med slät yta
Innerdörrstrycken och nyckelskyltar, wc-skylt till dörr mot WC
KOMPLETTERING TILL DÖRRAR OCH FÖNSTER
Insida yttervägg:
Fibergipssalning till fönster och ytterdörrar
Fönsterbänkar till fönster (ej till fullhöga fönster från golv)
Utsida yttervägg:
Utvändig salning i råplan
Fönsterbleck med fall på 14° till nederkant fönster
Tröskelbleck till nederkant dörrar
Droppbleck till överkant fönster och dörrar

Luft-/vattenvärmepump för produktion av värme och varmvatten
FTX-aggregat (till- och frånluftsventilation) med ventilationspaket (ventilationsrör,
ventilationsdon mm) inkl ventilationsinjustering med OVK
Golvvärmeanläggning med rör för ingjutning i plattan, prefabricerat golvvärmefördelarskåp
och trådbunden rumsreglering
Till eventuellt övre plan levereras vattenburet golvvärmesystem förlagt i spårad
golvspånskiva inklusive värmefördelningsplåtar, prefabricerat golvvärmefördelarskåp och
trådbunden rumsreglering

Prefabricerat inbyggnadsskåp med vattenfördelare och med plats för vattenmätare
Vattenfelsbrytare med tryckvakt är förmonterad

Induktionshäll
Inbyggnadsugn
Mikrovågsugn för inbyggnad
Diskmaskin
Fläkt inbyggd i överskåp
Kylskåp
Frysskåp
Tvättmaskin
Värmepumpstumlare
Droppskyddsbrickor ingår till diskmaskin, kyl och frys

Kök:
Köksskåp med stomme och luckor
Lådfront till draglådor i matchande utförande
Handtag till luckor och lådor
Laminatbänkskiva
Diskbänk inkl blandare med avstängning för diskmaskin
Kakel på vägg över bänkskiva/diskbänk
Sopsortering i diskbänksskåp
Balja under diskbänksskåpskåp utgör droppskydd
Sparksockel
Städskåpsinredning i städskåp
Sovrum:
Garderober med stomme, luckor och garderobsinredning, i antal enligt planritning
Bad:
Badrumsmöbel med lådfront inkl handfat, blandare, spegel och belysning
WC-stol, vägghängd
Duschhörna med duschväggar
Duschblandare med duschset
Klädvård:
Tvättbänk inkl blandare med vattenavstängning för tvättmaskin

Trappa med sättsteg (tät trappa)
Handledare

Härdat trägolv till alla torra utrymmen, entré undantagen
Klinker till entré
Klinker till bad och tvätt

Foder, grundmålat, till innerdörrar
Golvsockel, grundmålad

Invändig taklucka (inspektionslucka) med stege till vindsbjälklag
2 st brandvarnare, seriekopplade
1 st vattenutkastare för kallvatten

All projektering utgår från Boverkets byggregler (BBR)
Bygglovsritningar bestående av plan-, fasad- och sektionsritningar samt situationsplan
Köksritningar som visar köket i plan och vy.
Måttsatt grundplanritning med punkt- och linjelaster
Konstruktionsritningar och monteringsanvisningar för villabyggsats
Beräkningar för konstruktionen utförs enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS
Projektering ingår för en snölast upp till 5,5 kN/m2 och en vindhastighet på upp till 26m/s,
överstigs detta krävs ett tillköp av ytterligare projektering
Energiberäkning enligt BBR beräknas på en inomhustemperatur om 21°C
Projektering för inre och yttre vatten och avlopp inkl VA-ritningar
Ventilationsritning
Golvvärmeritning
Om så krävs upprättas en brandskyddsbeskrivning
Observera att anpassningar för att klara utökade krav på brandskydd eller skydd mot
brandspridning ej kan göras med denna leveransdeklaration.
* U-värde är lika med antal watt energi som försvinner per kvadratmeter och kelvin, W/(m2ꞏK).
När man mäter ett fönsters U-värde gör man det på en kvadratmeter glas när det är en grads skillnad
mellan inomhus- och utomhustemperaturen.

Utskriftsvänlig Leveransomfattning
Här kan du skriva ut vår Leveransomfattning i PDF-format

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar av villkor. Denna leveransomfattning är ett utdrag från ”Leveransdeklaration 2311 Atmosfär SE”. Våra priser är beräknade på ovanstående leveransdeklaration och gäller tills vidare.