Byggt för att spara energi

Vi har skapat huskollektionen Atmosfär med ett starkt fokus på att sänka husets energiförbrukning. En lägre energiåtgång är positivt både för miljön och för din plånbok. När du bygger Atmosfär ingår extraisolerade ytterväggar, ventilation med effektiv värmeåtervinning och solceller som standard.

Hur mycket energi kommer ditt hus att förbruka?
Inför varje husbygge tar vi fram en energiberäkning. Den visar husets energiprestanda enligt Boverkets byggregler och mäts i kWh per kvadratmeter och år. Energiberäkningen ger dig ett så kallat primärenergital som ger en bra indikation på vilken energiklass ditt hus kommer att få.

Energiberäkningen görs med hänsyn till var du bygger huset, vilken typ av uppvärmning du har valt och vilken isoleringsgrad ditt hus har. Beroende på vilket primärenergital beräkningen kommer fram till graderas huset med en energiklass. Energiklass A är den bästa och energiklass C är den sämsta som tillåts för en ny byggnad. Den slutgiltiga klassningen görs dock i och med energideklarationen som ska upprättas senast två år efter att du har flyttat in.

Bästa möjliga energiklass
Atmosfärhusen är skapade för att hålla nere energiförbrukningen så mycket som möjligt. Tack vare bland annat extraisolerade ytterväggar och solceller har vi förbättrat energieffektiviteten betydligt jämfört med ett standardhus i samma storlek.

En Atmosfär 121 som byggs i Stockholm får ett primärenergital på 51 kWh/m², år. Det är långt under kravet i Boverkets byggregler som är 95 kWh/m², år. Därmed får Atmosfär 121 energiklass B vilket är den näst bästa möjliga energiklassen.
Den specifika energianvändningen landar på 28,3 kWh/m², år eller totalt 3 409 kWh/år.

Med husets energiförbrukning avses den energi som krävs för att värma huset, producera varmvatten för bad och dusch samt fläktar och pumpar till uppvärmningssystemet.

Förutom att en bra energiprestanda ger en lägre energiförbrukning så kan du ofta få ett så kallat Grönt bolån. Det innebär att du får rabatt på bolåneräntan när du bygger ett hus med energiklass A eller B. Fråga din bank, det kan löna sig.


Här kan du se energiberäkning för alla
våra Atmosfärhus på sju olika orterKriterier för att uppnå olika energiklasser:
Energiklass A: EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
Energiklass B: EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
Energiklass C: EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

Här kan du läsa mer om energiklass och vad som ingår i energideklarationen:

Att bygga för framtiden

I Atmosfär har vi byggt in all vår kunskap om hållbarhet. För att dina barn och barnbarn ska kunna känna samma stolthet över ditt hus som du. Genom våra klimatberäkningar vet vi att tillverkningen av många byggmaterial släpper ut mycket koldioxid. Därför har vi bytt ut flera av dem i den här kollektionen och därmed gett husen en betydligt lägre koldioxidbelastning. Vi behöver alla göra vad vi kan för ett hållbart samhälle, i morgon och i övermorgon.

Byggmaterial för ett mer hållbart hem
Du känner kanske till att tillverkningen av betong släpper ut mycket koldioxid, bland annat eftersom den kräver så mycket energi. Men det går att göra den på mindre energikrävande sätt. I Atmosfär har vi jobbat med andra material än vi tidigare brukat välja. Vi har gjort klimatberäkningar med fokus på livscykelanalysens faser A1-A3. Med hjälp av dessa har vi noga valt ut de material som har lägst koldioxidbelastning, men samtidigt klarar våra övriga tuffa krav.

Atmosfärkollektionen byggs exempelvis med betong efter ett recept med mindre cement eftersom cement har en hög koldioxidbelastning. Vi har bytt ut de invändiga gipsskivorna mot en annan sort med lägre klimatpåverkan och i väggar och tak isolerar vi med en träfiberbaserad isolering. Den har betydligt lägre koldioxidbelastning än till exempel mineralullsisolering.

På så vis skapar vi hus på ett mer hållbart sätt, för ett mer hållbart liv.

Här kan du läsa mer om hur klimatberäkningar och livscykelanalys fungerar.

Ett hus med lägre klimatbelastning
När vi valt byggmaterial till Atmosfär-kollektionen har vi fokuserat på att hitta material med lägre koldioxidbelastning i tillverkningsprocessen. Det är de faser av livscykelanalysen där vi kan påverka mest (A1-A3). När vi jämför Atmosfärs-kollektionen med våra hus i samma storlek, kan vi se att valen av byggmaterial gör stor skillnad på husens klimatpåverkan, sett till koldioxidutsläpp.

Till exempel, ett Atmosfär 121 som byggs i Stockholm får totalt en belastning på 14 ton CO2-e, vilket är 16 procent lägre än ett standardhus i samma storlek. Genom att välja material och produkter med lägsta möjliga koldioxidbelastning sänker vi hela husets påverkan på miljön.

I tabellerna nedan kan du se jämförelsen räknat på hela huset samt jämförelsen mellan de material vi främst har fokuserat på. Bland de material vi använder i våra hus är det dessa som ger störst koldioxidbelastning vid tillverkningen.
Klimatberäkningen är utförd enligt Boverkets definitioner för omfattning och skeden i Klimatdeklaration. Det fiktiva huset som beräkningen gjorts på är placerat i Stockholm.

Beräkning av materialStandard (kg CO2-e)Atmosfär (kg CO2-e)Jämförelse
Betong 100 mm (1 m²)2418-25%
Invändig gipsskiva 12,5 mm (1 m²)1,71,1-35%
Väggisolering mineralull 260 mm (1 m²)9,62,4-75%
Takisolering mineralull 500 mm (1 m²)9,34,1-56%
Beräkning av hela husetStandard (ton CO2-e)Atmosfär (ton CO2-e)Jämförelse
1-plan 121 m²16,64514,033-16%
1-plan 142 m²19,34116,337-16%
2-plan 184 m²19,64617,296-12%

Det går att bygga koldioxidneutralt!
Mycket kunskap om hållbart byggande har vi fått genom vårt projekt Villazero – världens första koldioxidneutrala småhus. Villazero är en villa som är både Svanen-märkt och certifierad enligt NollCO2. Dessutom har huset byggts av nästintill enbart kvinnor. Du kan läsa mer om Villazero här.