Valsan

Valsan är ett fritidshus i kubistisk minimalism som på ett diskret sätt smälter in i sin omgivning. De invändiga ytorna är som gjorda för avkopplande dagar nära naturen. Stora fönsterpartier och högt i tak skapar en ljus och luftig atmosfär i husets umgängesytor. Sovrummen ligger avskilda från varandra i varsin ände av den genomgående axel som avslutas med ett vackert fönster i båda husets gavlar.

Invändig yta: 83.3m²
Plan 1: 83.3m²
Antal rum: 3
Varav sovrum: 2
Takvinkel:
Pris: 1 093 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss idag