Spektrum

Spektrum är ett häpnadsväckande suterränghus där entréplanets olika delar ligger effektfullt förskjutna över en solid sockelvåning vilket skapar en dynamisk upplevelse bestående av dramatiskt utkragande partier och en indragen skyddad terrass. Redan när man ser huset från utsidan vittnar de stora fönsterpartierna om att det invändigt är utsikten som står i fokus.

Invändig yta: 188.7m²
Plan 1: 93.9m²
Plan 2: 94.8m²
Antal rum: 6
Varav sovrum: 4
Takvinkel:
Pris: 1 967 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Entréplanet erbjuder sociala ytor med fantastiska panoramavyer med obruten utsikt genom de imponerande fönsterpartierna. Suterrängvåningen rymmer husets privata delar och har samtidigt direktkontakt med trädgården. En vilplanstrapp gör det extra behagligt att röra sig mellan våningsplanen. ”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 57,14 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 50,95 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 62,27 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 57,98 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 50,73 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 63,8 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 65,04 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 52,63 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 67,3 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss idag