Skimra

Skimra är en lantlig dröm i stilren modern tappning. Den smala huskroppen i vinkel skapar fantastiska möjligheter till en trivsam utemiljö med direktkontakt från stora delar av huset. Karakteristiskt för hustypen är den branta taklutningen och de spröjsade dörr- & fönsterpartierna som för tankarna till traditionell bebyggelse i södra Sverige. Entrépartiet ligger praktiskt skyddat från väder och vind i en takad nisch där de båda huskropparna möter varandra.

Invändig yta: 153.7m²
Antal rum: 5
Varav sovrum: 3
Takvinkel: 45°
Pris: 1 827 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

I Skimra är de privata- & sociala ytorna logiskt uppdelade samtidigt som husets obrutna stråk & siktlinjer bjuder in till att förflytta sig mellan husets olika delar. Ryggåstaket i vardagsrummet ger huset extra karaktär samtidigt som plantaket över köksytan tydligt definierar köket i den annars så öppna planlösningen.”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 57,39 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 46,28 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 64,97 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 62,9 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 47,1 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 66,9 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 75,43 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,72 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 71,38 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss