Skimra

Skimra är en lantlig dröm i stilren modern tappning. Den smala huskroppen i vinkel skapar fantastiska möjligheter till en trivsam utemiljö med direktkontakt från stora delar av huset. Karakteristiskt för hustypen är den branta taklutningen och de spröjsade dörr- & fönsterpartierna som för tankarna till traditionell bebyggelse i södra Sverige. Entrépartiet ligger praktiskt skyddat från väder och vind i en takad nisch där de båda huskropparna möter varandra.

Invändig yta: 153.7m²
Antal rum: 5
Varav sovrum: 3
Takvinkel: 45°
Pris: 2 250 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

I Skimra är de privata- & sociala ytorna logiskt uppdelade samtidigt som husets obrutna stråk & siktlinjer bjuder in till att förflytta sig mellan husets olika delar. Ryggåstaket i vardagsrummet ger huset extra karaktär samtidigt som plantaket över köksytan tydligt definierar köket i den annars så öppna planlösningen.”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 57,39 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 46,28 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 64,97 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 62,9 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 47,1 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 66,9 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 75,43 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,72 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 71,38 kWh/m2 ,år
3D Visning
3d icon

Kontakta oss