Sidus

Sidus är en elegant och representativ villa med ett minimalistiskt formspråk som hämtat inspiration ur både nordisk och sydeuropeisk modern villaarkitektur. Entrépartiet och trädgårdfasaden ramas omsorgsfullt in av väggar & tak vilket skapar en mjuk övergång mellan husets interiöra & exteriöra kvalitéer. Vardagsrummets vinkel smälter på ett elegant sätt samman med trädgårdsfasadens inramning och bildar samtidigt en terrass som nås direkt från ovanvåningens tilltalande masterbedroom.

Invändig yta: 192.6m²
Plan 1: 102.8m²
Plan 2: 89.8m²
Antal rum: 6
Varav sovrum: 4
Takvinkel:
Pris: 1 993 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Invändigt domineras entréplanet av generösa sociala ytor medan ovanvåningen rymmer familjens privata ytor. Direkt i entrén öppnar huset upp sig i flera riktningar genom trappans effektfulla placering. I anslutning till entrén finns ett praktiskt kapprum med tillhörande wc/d. Huset har redan i standardutförandet en generös och luftig takhöjd i båda våningsplanen.”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 54,61 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,31 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 60,48 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 86,92 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 55,26 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,06 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 61,99 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 88,03 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 61,9 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 51,11 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 65,57 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss idag