Orren

Ett trevligt loft med öppna och ljusa utrymmen gör det lätt för hela familjen att trivas.

Invändig yta: 99.1m²
Plan 1: 78.8m²
Plan 2: 19.1m²
Antal rum: 5
Varav sovrum: 3
Takvinkel: 27°
Pris: 1 253 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Lägg ett bjälklag över vardagsrum och få 3-4 rum på övre plan”

Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Några av våra kunders versioner av Orren

Kontakta oss idag