Nocte

Redan på avstånd väcker Nocte intresse genom huskroppens skarpa konturer och effektfulla fönstersättning. Nischerna i fasaden skapar dynamik och rumslighet såväl interiört som exteriört. Nocte handlar om ljus, rymd och funktion.

Invändig yta: 195.1m²
Plan 1: 93.3m²
Plan 2: 101.8m²
Antal rum: 6
Varav sovrum: 4
Takvinkel:
Pris: 2 152 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Upplevelsen av rymd skapas genom effektfulla grepp som trapphallens fulla takhöjd genom båda våningsplanen och den ljusa öppna ytan som rymmer både vardagsrum & matplats. Entréplanets extra takhöjd (2,6m) och ovanvåningens lutande tak förstärker den luftiga atmosfären. Trapphallen är en plats för kreativa lösningar. Här finns utrymme att skapa allt ifrån en plats för hemarbete och läxläsning till såväl ett bibliotek som smarta förvaringslösningar. Den praktiska groventrén erbjuder bra förvaringsmöjligheter och närhet till både tvättstuga, wc/d och kök. Att vardagsrum och matplats är en enda stor öppen yta skapar möjlighet att anpassa rummet efter behov. Här finns möjlighet att dela av rummet med t.ex. en eldstad med vedfack och praktisk mediaförvaring. Barnens sovrum är samlade kring ovanvåningens allrum. Föräldrasovrummet har både fransk balkong och en generös walk-in-closet.”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 34,1 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 29,4 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 36,4 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 60,4 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 41,2 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 33,8 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 43,4 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 76,5 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 57,4 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 42,2 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 54,9 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 102,7 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss idag