Mareld

Ett avskalat yttre och en fönstersättning som förlänger känslan av husets rum ut i naturen är utmärkande för Mareld. Huskroppens sadeltak och proportioner knyter an till traditionell bebyggelse men utformningen av detaljer ger Mareld en elegant och modern karaktär.

Invändig yta: 192.9m²
Plan 1: 95.1m²
Plan 2: 97.8m²
Antal rum: 6
Varav sovrum: 4
Takvinkel: 38°
Pris: 1 895 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Takfönstren ger ett väldigt behagligt ljus på husets övre plan samtidigt som de bidrar till husets minimalistiska formspråk. Här sker både matlagning och umgänge runt den stora köksön som utgör husets hjärta med direkt kontakt till trädgården via det helglasade skjutdörrspartiet.”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 51,53 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,24 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 57,64 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 79,82 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 51,92 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 47,07 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 59,05 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 81,14 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 57,39 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 49,07 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 66,79 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 83,59 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss