Garage med inredningsbar vind

Invändig yta: 54,5 m² Invändig yta plan 1: 54,5 m² Invändig yta vind: 43,6 m² Förråd: 13,1 m² Garageyta: 40,7 m²

Invändig yta: 54.5m²
Plan 1: 40.7m²
Plan 2: 43.6m²
Sluttningsplan: 13.1m²
Pris: 441 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

I byggsatsen ingår även högkvalitativa takskjutportar från Hörmann. Den inredningsbara vinden levereras isolerad.”

Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning

Kontakta oss