Garage med carport

Invändig yta: 54,5 m² Förråd: 13,4 m² Garageyte: 21,3 m² Carportyta: 19,3 m²

Invändig yta: 54.5m²
Plan 1: 21.3m²
Plan 2: 13.4m²
Sluttningsplan: 19.3m²
Pris: 191 000 SEK
Skapa en husbudget
Planlösning Arkitekten har ordet

Garagen kan med fördel även levereras varmbonade. I byggsatsen ingår även högkvalitativa takskjutportar från Hörmann.”

Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning

Kontakta oss idag