Garage för 1 bil

Invändig yta: 29,3 m² Förråd: 7,1m² Gargeyta: 21,8 m²

Invändig yta: 29.3m²
Pris: 143 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Garagen kan med fördel även levereras varmbonade. ”

Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning

Kontakta oss idag