Domherren

Domherren är 1-planshuset med den pampiga takade entrén. Husets symmetriska utformning skapar möjligheten att spegla de olika delarna oberoende av varandra efter exempelvis väderstreck, förhållande och gata.

Invändig yta: 144m²
Plan 1: 144m²
Antal rum: 5
Varav sovrum: 4
Takvinkel: 27°
Pris: 1 402 000 SEK
Skapa en husbudget
Planlösning Arkitekten har ordet

Det stora köket kommer troligen att bli en naturlig samlingspunkt i huset, i anslutning till det ligger den rymliga tvätten som även erbjuder en möjlig groventréfunktion. Från köket når man även ett av husets fyra sovrum. Den privatare delen av huset innehåller tre sovrum och ett väl tilltaget och ljust badrum. Husets symmetriska utformning ger en möjlighet att spegla de olika delarna oberoende av varandra efter exempelvis väderstreck, förhållande och gata. ”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 31,6 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 25,4 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 33,3 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 73,3 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 38,0 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 29,1 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 38,1 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 83,1 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 57,6 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 38,4 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 52,3 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 107,4 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Några av våra kunders versioner av Domherren

Kontakta oss idag