Carport för 2 bilar modern

Förrådsyta: 13,9 m² Carportyta: 43 m²

Invändig yta: 56.9m²
Plan 1: 56.9m²
Pris: 176 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning
Arkitekten har ordet

Våra sidobyggnader håller samma höga standard som våra villor. I byggsatsen ingår ytterdörrar av samma kvalitet som till husen.”

Energiberäkning
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning

Kontakta oss idag