Atrium 01

Atrium 01 är ett unikt hus för unika familjer. Det passar lika bra in i ett villaområde som omgiven av storslagen natur. Till skillnad från sina större syskon i vår kollektion med atriumhus lämpar sig den här modellen även för något mindre tomter.

Invändig yta: 172.9m²
Plan 1: 172.9m²
Antal rum: 6
Varav sovrum: 3
Takvinkel:
Pris: 2 075 000 SEK
Skapa en husbudget Beställ katalog
Planlösning Arkitekten har ordet

Atriumgården skapar intressanta siktlinjer och släpper in dagsljus från flera vinklar. Huset öppnar sig både utåt som inåt och var man än befinner sig har man god kontakt med omgivningarna. Öppna ytor som samspelar skapar en känsla av rymd samtidigt som varje funktion har sin naturliga plats. Här finns utrymme för såväl stora kalas som avkopplande kvällar i relaxavdelningen. Sovrummen ligger rofyllt avskilda från samvaroytorna och barnrummen nås via ett gemensamt allrum med plats för lek och spel. Föräldrasovrummet har tillgång till en generös walk-in-closet som enkelt kan göras om till exempelvis ett extra barnrum eller arbetsplats. ”

Energiberäkning
Malmö
Frånluftsvärmepump 34,6 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 26,8 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 37,7 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 68,2 kWh/m2 ,år
Stockholm
Frånluftsvärmepump 44,8 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 30,9 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 45,1 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 86 kWh/m2 ,år
Umeå
Frånluftsvärmepump 65 kWh/m2 ,år
Bergvärmepump 38,3 kWh/m2 ,år
Luft-/vattenpump 64,1 kWh/m2 ,år
Fjärrvärme 114,9 kWh/m2 ,år
Husets energiprestanda mäts i enheten kWh/m², år och kallas Primärenergital. Primärenergitalet baseras på husets placeringsort samt vilken mängd och typ av energi som levereras till huset. Den levererade energin som omfattas av Boverkets byggregler är den energi som avses för uppvärmning, eventuell komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.

Läs mer om BBR:s definition av Primärenergital
3D Visning
3d icon

Kontakta oss idag