Checklista för tomtköp

När du ska bygga nytt hus är tomtvalet ett av de största besluten. Tomtens läge är en avgörande faktor för hur du kommer att trivas i ditt framtida hus. Det är inte för intet som man säger att läget betyder allt. Här går vi igenom de viktigaste frågorna som du behöver besvara när du är på jakt efter den perfekta tomten.

 • Köper du tomt från en privatperson eller annat företag? Kontrollera att tomten får bebyggas. Detta gör du hos kommunens stadsbyggnadskontor.
 • Är marken lämplig att bygga på? Vissa tomter behövs sprängas eller pålas för att bli byggbara. Ett sådant arbete behöver du i så fall räkna med i din husbudget.
 • Vad har tomten för detaljplaner? Tomtens detaljplan bestämmer hur stort hus och hur många våningar som får byggas. Vissa detaljplaner styr även fasadval, fasadfärg och taklutning.
 • Läge, läge och läge. Vill du bo centralt, på landet eller mitt emellan? Behöver du ha nära till skolor, affärer och andra kommunikationer? Tomtens läge avgör allt. Ta också kontakt med kommunen för att se hur omgivningen är planerad i framtiden så att de inte ska dra vägar förbi ditt nybyggda hus.
 • Kontrollera om det finns servitut på tomten. Du kan läsa mer om servitut på Lantmäteriets webbplats.
 • Är tomten pantsatt? Lantmäteriet har uppgifter om fastighetsbevis.

Förutom tomtens köpeskilling kan det också tillkomma en del kostnader som kan vara bra att räkna med när du väljer tomt. Det kan röra sig om kostnader för:

 • Avstyckning
 • Geoteknisk undersökning
 • Gatubyggnadskostnad
 • Anslutningar av el, vatten och VVS
 • Pantbrev och lagfartsavgift

Svårt att hitta din drömtomt?

Även om din kommun har ett utbud av tomter så kan det vara svårt att hitta den perfekta tomten. Ett tips är att köpa en tomt med ett befintligt hus och riva det. Kostnaden för rivning är oftast låg i sammanhanget.

Läs hur några av våra kunder gjorde när de rev ett befintligt hus och byggde nytt.