Tomter i Håffrekullen, Diseröd

Tomtarea: 997-1356 kvm

Kontaktpersoner

Therese Erkenstam

  • 031-354 34 07
  • therese.erkenstam@fiskarhedenvillan.se

Tomterna säljs och förmedlas genom Fastighetsbyrån. Om ni har frågor om fastigheten ska ni kontakta mäklaren. Om ni däremot har frågor om huset så kan ni kontakta Fiskarhedenvillans säljare Therese Erkenstam.

Naturtomter på Håffrekullen!

En kort bilresa från centrala Kungälv finns nu chansen att förvärva en tomt i ett naturnära område. Tomten är inte knuten till någon husleverantör så här finns möjligheten att bygga drömhuset. Detta är ett perfekt område till familjen som söker en fridfull tillvaro med skogen runt knuten samtidigt som det är gång- och cykelavstånd till dagis, skola, buss och service.

Vilken husleverantör som än väljs kommer det att avnjutas en god kvällsmiddag i en vacker trädgård med närhet till skogens grönska. I trädgården finns utrymme till flera uteplatser för att fånga solens alla strålar, samtidigt som barnen leker på gräsmattan.

Promenera runt knuten för att söka efter ingredienser till kvällens middagsbjudning – exempelvis kantareller till risotton och blåbär till pajen. Den naturnära miljön blir även en fröjd för upptäcktsfärder med barnen och rekreationspromenader med den älskade. Inte långt från idylliska Håffrekullen kan de ståtliga segelbåtarna beundras medans de skrider fram längs Göta älv.

Häljeröd är en småort i Romelanda socken som ligger i Kungälvs kommun. Härifrån tar veckopendlaren sig smidigt till Göteborg city på endast ca 30 min via E6:an.

Vad säger detaljplanen?
Detaljplanen medger största tillåtna byggnadsarea är 130 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för garage och förråd. Bostadshus får uppföras i högst 2 våningar.

Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5 m och högst tillåtna byggnadshöjd för garage och förråd är 3 m. Största och minsta tillåtna taklutning är 35 och 18 grader. Huvudbyggnad ska ha sadeltak i husets längdriktning.

Byggnader ska uppföras med traditionella volymer och material. Fasader och tak sa ha traditionell färgskala med dova färger och svaga kulörer. Starkare kulörer används endast på detaljer. Tak ska vara matta och mörka.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m och förråd samt garage minst 2 m från intilliggande fastighet.
Byggnader ska placeras minst 5 m från väg. Garage ska placeras så att biluppställning kan ske mellan garageport och gata.
Takkupor och taklyft i form av hörhöjd fasad får anordnas till högst 1/3 av fasadens längd. Källare får ej byggas. Markens naturliga nivåskillnader får inte utjämnas mer än +/- 0,5 m om inte särskilda skäl finns.

Stengärdesgårdar skall bibehållas, öppningar får göras.

Vad är nästa steg?
Är detta tomten för er så blir nästa steg att vi träffas och skriver ett kontrakt på fastigheten, d.v.s. tomten. Tillträde sker på fastigheten senast tre månader efter kontraktsskrivning. Inga övriga villkor.

När får vi börja bygga?
För att få lov att bygga krävs bygglov och startbesked. Bygglov kan ansökas omgående men kommer inte att bli beviljat av Kungälv kommun förrän senast 1/8-22. Anledningen till detta är att vägarna i området ska vara klara innan byggnation påbörjas. Startbesked ges strax därefter. Vad tillkommer? Lagfartskostnad på 1,5% av köpeskillingen och pantbrevs kostnad på 2%. Anslutning till v/a samt anslutningskostnad för el och fiber. V/a, el och fiber är framdraget till tomtgräns. El och fiber är framdraget av Kungälv Energi. Läs mer om anslutning till kommunalt v/a på Kungälv kommuns hemsida.

Hur ser tomterna ut vid tillträde?
Tomterna är avverkade från träd vid tillträdet.

Kungälv Håffrekullen 1:21
Area: 1013 m2
Pris: 1 725 000 kr
Såld
Kungälv Håffrekullen 1:22
Area: 1045 m2
Pris: 1 850 000 kr
Såld
Kungälv Håffrekullen 1:23
Area: 1004 m2
Pris: 1 800 000 kr
Såld
Kungälv Håffrekullen 1:24
Area: 1011 m2
Pris: 1 800 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:25
Area: 1035 m2
Pris: 1 800 000 kr
Såld
Kungälv Håffrekullen 1:26
Area: 1123 m2
Pris: 1 725 000 kr
Såld
Kungälv Håffrekullen 1:27
Area: 1157 m2
Pris: 1 725 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:28
Area: 1183 m2
Pris: 1 725 000 kr
Såld
Kungälv Håffrekullen 1:29
Area: 1199 m2
Pris: 1 895 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:30
Area: 1166 m2
Pris: 1 950 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:31
Area: 1284 m2
Pris: 2 100 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:32
Area: 1170 m2
Pris: 1 950 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:33
Area: 1357 m2
Pris: 2 200 000 kr
Tillgänglig
Kungälv Håffrekullen 1:36
Area: 1157 m2
Pris: 1 850 000 kr
Såld