Så här hanterar vi dina personuppgifter

Genom din beställning av produkter (katalog och/eller husmodell) blir du kund hos Fiskarhedenvillan. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din eventuella beställning. Personuppgifterna används för att tillhandahålla beställd katalog, eller för att uppfylla åtaganden i avtal med dig. Vidare behandlar vi dina personuppgifter för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Fiskarhedenvillans varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi kan även komma att sälja dina personuppgifter till våra samarbetspartners.

För att Fiskarhedenvillan ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtal är det nödvändigt att du lämnar de efterfrågade uppgifterna till oss. Det också nödvändigt för oss att behandla vissa av dina personuppgifter för statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete, som är ett berättigat intresse för Fiskarhedenvillan.

Fiskarhedenvillan vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har kryssat i rutan i beställningsformuläret om att du vill ha information om Fiskarhedenvillans produkter via e-post har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte eller säljas vidare till våra samarbetspartners, vänligen kontakta oss på dataskydd@fiskarhedenvillan.se. Du kan också alltid nyttja funktionen ”Unsubscribe” i våra utskick för att avsluta dessa utskick.

Dina uppgifter kan komma att behandlas av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Detta är exempelvis våra agenter, IT-konsulter, entreprenörer och leverantörer som måste ha dina uppgifter för de ändamål som anges häri.

Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till tredje part om det följer av lag eller tvingande myndighetsbeslut. Dina personuppgifter lagras och behandlas på servrar i Sverige eller inom EU/EES, eller i tredje land. Överföring till tredje land sker endast om laglig grund för sådan överföring finns, såsom till en organisation eller företag som har anslutit sig till EU-US Privacy Shield. Fiskarhedenvillan tillhandahåller ytterligare information om överföring till tredje land på förfrågan.

Fiskarhedenvillan kommer att behålla nödvändiga uppgifter så länge vi har ett åtagande mot dig enligt ingånget avtal, samt därutöver för den tid som följer av lagstiftning (t ex bokföringslagen). Vi behandlar dina personuppgifter för alla andra häri angivna ändamål till dess du återkallar samtycket, eller meddelar oss att du inte längre vill bli behandlad, dock längst 5 år efter att dina uppgifter först registrerades.

Behandlingen av dina personuppgifter i Fiskarhedenvillans kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och/eller berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Fiskarhedenvillan. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Fiskarhedenvillans verksamhet. Fyll i formuläret på vår webbplats för beställning av registerutdrag.

Du har vidare rätt att begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller radering eller begränsning av behandling (om förutsättning för detta finns enligt lag). Vi ber dig kontakta oss i formuläret nedan för att vi ska kunna vidta sådan åtgärd. Du har rätt att inge klagomål avseende vår hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet (www.datainspektionen.se).

Policy för Cookies

Om cookies
Du behöver tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda Fiskarhedenvillans webbplats fullt ut.
Vad är cookies?
En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. Den andra typen kallas sessions-cookie. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessions-cookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Varför använder vi cookies?
Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Vissa funktioner kräver användning av cookies för att fungera, andra underlättar för dig som besökare.
Hur kontrollerar jag användningen av cookies?
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator, eller välja vilken typ av cookies som ska användas, kan du ställa in detta i inställningarna på din webbläsare.

Arkiverat 18 december 2020