Tänk igenom dina materialval

Använd så få material som möjligt, det ger både ett enhetligt intryck och lägre miljöpåverkan. Se till att de material du väljer har låg klimatbelastning och våga titta på alternativ till exempelvis betong, stål och gips.

Framställningen av betong slukar mycket energi, vilket gör den påfrestande ur ett klimatperspektiv. Men det finns bättre varianter, många leverantörer erbjuder så kallad grön betong som har framställts med energisnålare metoder. Fråga efter detta när du planerar ditt bygge.

  • Välj trä framför betong, cement, tegel och gips där det går.
  • Välj träinnertak före gips.
  • Välj träpanel före gips på väggar.
  • Till grunden; fråga din leverantör efter grön/klimatförbättrad betong.