Planera för ett hållbart hus?

Tänk noga igenom hur ditt liv ser ut och vad du behöver i ditt hus. Ett välplanerat hem tjänar både miljön och plånboken på.

  • Hur stort behöver ditt hus vara? Ju mer yta, fler hörn, vinklar, kupor och rum desto mer behöver värmas upp och tas om hand. Störst är inte alltid bäst.
  • Hur ska ditt hus användas? Tänk inte bara på nuet utan också om tio år. Med smarta val kan ett rum byta skepnad och ha flera funktioner. Se till att du nyttjar hela husets yta så mycket som möjligt.
  • Bygg på höjden hellre än bredden. Två plan kräver mindre energi, grund och material jämfört med ett plan.
  • Planera för solpaneler. Solen kan ge dig både värme, el och vackert ljusinsläpp.
  • Tänk igenom fönstrens storlek och placering så att du får ut mesta möjliga av dina fönster. Kanske kan du ha ett lite större istället för två mindre?