På vilket sätt är våra hus hållbara?

När du bygger hus med oss har du friheten att själv välja hur din bostad ska se ut. Det gör att du har många möjligheter att välja mer hållbara alternativ. Självklart ska dina barn och barnbarn kunna känna samma stolthet över huset som du.

Många hus som Fiskarhedenvillan levererar består till stor del av trä. Trä är ett förnyelsebart material som binder koldioxid när det växer.

  • I våra standardkonstruktioner har isoleringen tillräcklig tjocklek för att med smart utformning uppnå energiklass A, den högsta energiklassen i Boverkets byggregler.
  • Fiskarhedenvillan jobbar hela tiden med att sänka klimatpåverkan från de byggmaterial vi använder. Arbetet med att beräkna påverkan och vid behov byta material pågår ständigt.
  • Vi samarbetar bara med leverantörer som erbjuder hög kvalitet på sina produkter. Det gör att produkterna håller länge och du slipper byta ut och renovera i onödan.