Vad ingår i villabyggsatsen för Familjär?

Leveransdeklarationen redovisar företagets utgångsstandard för husserien Familjär och
gäller tillsammans med den objektspecifika tillverkningsordern.
Leveransdeklarationen gäller för leveranser inom Sverige
Huset kan spegelvändas och har full flexibilitet inom de fördefinierade valen, i övrigt kan inga
ändringar göras.
Generellt gäller att produktval, färgval och utrustningsval är unika för varje enskilt avtal
och därför inte framgår i denna leveransdeklaration utan i den objektsspecifika
tillverkningsordern.

Platta på mark, ingår ej
Fiskarhedenvillan AB tillhandahåller måttsatt grundplan
Köparen ansvarar för grundkonstruktionsritning samt grundläggningsarbetet

Stående panel levereras skarvfritt i längder upp till 4,2 m.
Stående panel med längd över 4,2 m och liggande panel längdskarvas.
Utvändig panel är grundmålad på tre sidor (ej baksida och ändträ).
Enkelfas, liggande 22×145
Spikläkt vid stående panel 34
Luftläkt vid stående panel 12
Spikläkt vid liggande panel 45
Musband
Utegipsskiva 9
Lättregelstomme 250
Lösull 250
Ångspärr
Spikläkt 45
Förstärkningsskiva 12
Inv. väggbeklädnad, gips 13
Tejp för skarvning samt tätning runt fönster och dörrar
I rum med bad eller dusch ersätts gipsskiva och förstärkningsskiva med våtrumsskiva och med en bakomliggande konstruktionsplywood.

1 & 2-plan
Enkelfas, liggande 22×145
Spikläkt vid stående panel 34
Luftläkt vid stående panel 12
Spikläkt vid liggande panel 45
Utegipsskiva 9
Regel 45
1½-plan
Lika yttervägg

BÄRANDE INNERVÄGGAR
Reglar, färdigkapade 45×120
Förstärkningsskiva på båda sidor 12
Gipsskiva på båda sidor 13
ÖVRIGA INNERVÄGGAR
Reglar, färdigkapade 45×70
Förstärkningsskiva på båda sidor 12
Gipsskiva på båda sidor 13
I rum med bad eller dusch ersätts gipsskiva och förstärkningsskiva med våtrumsskiva och med en bakomliggande konstruktionsplywood.

VINDSBJÄLKLAG
1 & 2-plan
Stomme av fackverkstakstolens underram
Lösullsisolering 500
Ångspärr
Glespanel 28
Gipsskiva 13
MELLANBJÄLKLAG
1½ & 2-plan
Golvspånskivor 22
Lättbalk, max cc 600 300
Skivisolering 45
Glespanel 28
Gipsskiva 13
Lättbalk 250, max cc 300, i badrum och WC med dusch.

SNEDTAK
Stomme av takstolens högben
Luftspaltsskiva
Lösullsisolering 340
Ångspärr
Glespanel 28
Gipsskiva 13
TAK
1, 2-plan
Stomme av fackverkstakstolar
1½-plan
Stomme av fackverkstakstolar med förhöjd underram på limträ- eller stålbalkar.
Betongtakpannor 2-kupig
Strö- och bärläkt
Underlagstäckning
Takremsa under fotplåt
Råspontluckor
Öppen takfot med synlig obehandlad råspont
Takfotsbrädor, grundmålad tre sidor
Vindskivebrädor, grundmålad tre sidor
Insektsnät vid takfot och vid ventilerad nock.
Fågelband till takfot.

PLÅTBESLAG
Fönster och tröskelbleck av belagd stålplåt
Bleck och plåt med fall på 17°
TAKAVVATTNING
Hängrännor, stuprör för markanslutning alternativt utkastare av
belagd stålplåt.
Fotplåt vid takfoten och vindskivelist av belagd stålplåt.
BESLAG
Erforderliga förankringsjärn, hängseljärn till bjälklag och takstolar.

DÖRRAR
YTTERDÖRRAR
Entrédörr och groventrédörr
Ytterdörrstrycke samt säkerhetslås
Dörrbroms
INNERDÖRRAR
Innerdörr massiv
Innerdörrskarmar med tätningslist
Innerdörrstrycken och nyckelskyltar, wc-skylt till dörr mot WC

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR
Fönster och fönsterdörrar med målad insida och utvändig aluminiumbeklädnad
3-glas fönster med U-värde* 1,0
H-fönster i utrymmen som kräver öppningsbara fönster i övriga levereras fast karm
Glasytor med lägre bröstningshöjd än 600 mm levereras med personsäkerhetsglas
Fönsterdörr är låsbar med enkelcylinder på insidan
FÖNSTERBÄNK
Fönsterbänkar och salningar i vitmålad skiva
Till fönster i bad-/duschrum utgår salning och fönsterbänk
TAKFÖNSTER
I vissa husmodeller ingår pivothängda vitmålade takfönster med utvändig aluminiumbeklädnad i grå kulör inkl. intäckningssystem.
Invändig smyg utföres av gips.

Ventilationspaket, överskåp, spaltventiler till fönster, projektering och injustering ingår. Kringliggande innerväggar kompletteras med extra ljudisolering.

GOLVVÄRME
Komplett golvvärmeanläggning inkl projektering, med rör för ingjutning i plattan inkl prefabricerat golvvärmefördelarskåp och rumsreglering med trådbunden rumstermostat.
Till eventuellt övre plan levereras vattenburet golvvärmesystem förlagt i spårad
golvspånskiva inklusive värmefördelningsplåtar, prefabricerat golvvärmefördelarskåp och
trådbunden rumsreglering

Matarledning mellan värmeproduktion och fördelarskåpet.

Prefabricerat inbyggnadsskåp med vattenfördelare och med plats för vattenmätare

Induktionshäll
Inbyggnadsugn
Mikrovågsugn för inbyggnad
Diskmaskin
Fläkt: Rostfri kåpa
Kylskåp
Frysskåp
Tvättmaskin
Värmepumpstumlare

Köksskåp med stomme och luckor
Lådfront till draglådor i matchande utförande
Handtag/knopp till luckor och lådor
Laminatbänkskiva
Diskbänk inkl blandare med avstängning för diskmaskin
Sopsortering i diskbänksskåp
Bottenskydd i bänkskåp samt droppbalja på golv utgör droppskydd
Sparksockel

WC-stol
Badrumsmöbel med lådfront inkl handfat, blandare, spegel med belysning
Handtag/knopp till lådfront
Duschhörna med duschväggar
Duschblandare med duschset

Skåp med slät lucka
Handtag/knopp till lucka
Laminatbänkskiva
Vask monteras ovanpåliggande i bänkskivan med blandare monterad i bänk bakom ho
Städskåp med städskåpsinredning

Invändig trapp i vitlaserad furu
B=1000mm
Invändiga räcken och handledare i vitlaserad furu
I vissa husmodeller ingår trappa med sättsteg (tät trappa)
Fästbeslag ingår

Parkettgolv 3-stav ek alt. härdat trägolv till alla torra utrymmen, entré undantagen

Foder, grundmålat, till fönster och innerdörrar.
Invändigt foder till fönster utgår vid foderbildande salning
Golvsockel, grundmålad
Taklist, grundmålad

VINDSLUCKA
Invändig taklucka (inspektionslucka) med stege till vindsbjälklag
Erforderligt antal ingår för inspektion av hela vindsutrymmet
BRANDVARNARE
1 st. brandvarnare per våningsplan, seriekopplade
VATTENUTKASTARE
1 st. vattenutkastare för kallvatten

All projektering utgår från Boverkets byggregler (BBR)
Beräkningar för konstruktionen utförs enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS
Projektering ingår för en snölast upp till 5,5 kN/m2 och en vindhastighet på upp till 26m/s,
överstigs detta krävs ett tillköp av ytterligare projektering
Bygglovsritningar bestående av plan-, fasad- och sektionsritningar samt situationsplan
Köksritningar som visar köket i plan och vy.
Måttsatt grundplanritning med punkt- och linjelaster
Konstruktionsritningar och monteringsanvisningar till villabyggsats.
Energiberäkning enligt BBR beräknas på en inomhustemperatur om 21°C. Förutsatt är att klimatskalet projekteras och levereras intakt enligt leveransdeklaration.
Projektering av inre och yttre vatten och avlopp inkl VA-ritningar
Ventilationsprojektering samt ventilationsritning
Golvvärmeprojektering baserad på effektbehovsberäkning samt golvvärmeritning
Om så krävs upprättas en brandskyddsbeskrivning
Observera att anpassningar för att klara utökade krav på brandskydd eller skydd mot
brandspridning ej kan göras med denna leveransdeklaration.
* U-värde är lika med antal watt energi som försvinner per kvadratmeter och kelvin, W/(m2·K). När man mäter ett fönsters U-värde gör man det på en kvadratmeter glas när det är en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperaturen.

Utskriftsvänlig Leveransomfattning
Här kan du skriva ut vår Leveransomfattning i PDF-format

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller förändringar av villkor. Denna leveransomfattning är ett utdrag från ”Leveransdeklaration 2405 Familjär SE”. Våra priser är beräknade på ovanstående leveransdeklaration och gäller tills vidare.