Våra olika entreprenadformer

För att bygga din Fiskarhedenvilla behövs sex olika hantverkarsarbeten. Avtalen med dessa hantverkare kan skrivas på olika sätt och juridiskt kallas detta för att välja entreprenadformer. På Fiskarhedenvillan kan du välja mellan generalentreprenad eller delad entreprenad.

Generalentreprenad

Generalentreprenad är en juridisk avtalsuppgörelse mellan byggherre, även kallat kund, och en hantverkare som blir husbyggets generalentreprenör. I sin tur tecknar generalentreprenören avtal med de övriga fem hantverkare, så kallade underentreprenörer, som behövs för att bygga ditt hus.  Juridiskt är du som kund byggherre över husbygget men generalentreprenören ses som beställare av underentreprenörer.  Fiskarhedenvillans agent hjälper dig att upprätta kontraktet men det är byggherren som ska underteckna dem.

Generalentreprenören samordnar och projektleder

Med generalentreprenad har byggherren mindre kontroll över vilka hantverkare som är engagerade i bygget av huset då detta är upp till generalentreprenören.  All kontakt med underentreprenörer går även denna via generalentreprenören.

Fördelen med att använda generalentreprenad är att generalentreprenören avlastar byggherren från samordning av hantverkare samt projektleder husbygget med stöd från Fiskarhedenvillans agent.

Delad entreprenad

Vanligtvis väljer våra kunder att bygga med delad entreprenad, som är en juridisk avtalsuppgörelse mellan byggherre, även kallat kund, och respektive hantverkare (entreprenör).

Med delad entreprenad har du själv kontroll över bygget och vilka hantverkare som är engagerade i bygget av ditt hus.  När du väljer att bygga med delad entreprenad tecknar du avtal med respektive hantverkare. Fiskarhedenvillans agent hjälper dig att upprätta alla kontrakt men det är byggherren som ska underteckna dem.

Vi hjälper dig med samordning och projektering

I en delad entreprenad blir hantverkarna sidoentreprenörer till varandra. Hantverkarna har inte några avtal med varandra utan deras arbeten behöver samordnas. Din agent från Fiskarhedenvillan har stor erfarenhet av projektledning av husbyggen och samordning av hantverkare. Vi hjälper dig med detta under hela din husbyggar-resa. På byggplatsen sköts dock detta oftast av snickaren på plats, då det är hen som har koll på när det är dags för övriga hantverkargrupper att utföra sina moment. Det handlar oftast om hantverkare som är vana att arbeta tillsammans och har koll på rutinerna.

Fördelen med att använda delad entreprenad är att du kan styra i detalj hur du vill ha huset. Du får även större kontroll över vilka entreprenörer som utför själva bygget. Dessutom har du stor möjlighet att påverka din ekonomi genom att göra vissa delar i bygget själv.

Om att vara byggherre

I samband med husbygge har byggherren ansvaret för att gällande lagar, förordningar och föreskrifter följs enligt Plan- och byggnadslagen (2010:900). Läs mer på Boverkets webbplats.
För att underlätta för privatpersoner, som saknar egen erfarenhet eller kunskap som byggherre, finns det särskilda avtal som för över huvuddelen av byggherrens ansvar till den byggentreprenör som bygger. För byggentreprenader är det ”Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS 18”. Detta avtal bygger på konsumenttjänstlagen och ger ett förstärkt konsumentskydd för privatpersoner.