Vill du bygga trähus?

På Fiskarhedenvillan kan du välja vilket material du vill bygga ditt nya hus i. Här hittar du information om att bygga trähus.

Svenska trähus är en tradition med gamla anor. Det beror till stor del på att landet har mycket skog vilket gör det hela till ett naturligt val. Men det finns såklart flera andra skäl till att folk bygger sina bostäder i trä.

Bygga trähus med Fiskarhedenvillan

En trähusbyggsats från Fiskarhedenvillan är konstruerat med träregelväggar och korslagt material för att minska köldbryggor.

Att tänka på när du vill bygga trähus:

 • Trä är ett naturligt, levande och vackert material.
 • Trä är ett väldigt flexibelt byggmaterial. Det är enkelt att bygga ut, bygga om eller ändra en installation.
 • Trä är ett lätt material och kan därför reducera kostnader för grundläggning.
 • Eftersom trä är ett levande material krävs visst underhållsarbete. Exempelvis målning av fasad var femte till tolfte år.

Varför bygga ett trähus?

Till att börja med är kostnaden att bygga med trä lägre än med andra material, som sten exempelvis. Dessutom är trä ett naturmaterial som har stor anpassningsbarhet, något som är fördelaktigt under ett husbygge. Genom detta kan du konstruera och bygga huset som du vill, innanför ramarna för byggregler såklart. Du kan bygga ett modernt trähus, ett klassiskt trähus eller kanske ett ladhus? Trä har dock ett större underhållsbehov än till exempel stenhus, både för att hålla byggnaden snygg och i gott skick. Det krävs exempelvis ommålning av fasaden med jämna mellanrum. Det positiva med det är att du kan ändra utseendet på byggnaden varje gång du målar om, om du skulle vilja det.

Fördelar med att bygga trähus

 • Det är vackert.
 • Det finns många olika träslag att välja bland, med olika egenskaper.
 • Det är billigare att bygga trähus än stenhus.
 • Det är lätt att bygga efter egna premisser.
 • Det är ett tacksamt material att använda vid nybygge, tillbyggnad och renovering.
 • Det är snyggt att måla om.
 • Ur miljösynpunkt är trä ett lämpligt material att bygga med. Trä bidrar till att binda koldioxid i luften, förutsatt att de träd som används till virke ersätts med nyplanteringar och bidrar till hållbart skogsbruk.
 • Trä går att återvinna, många gånger om.

Jag hjälper dig att bygga trähus!