Vill du bygga trähus?

På Fiskarhedenvillan kan du välja vilket material du vill bygga ditt nya hus i. På den här sidan pratar vi om att bygga trähus.

Traditionsenligt så bygger många sina villor i trä här i Sverige. Det beror till stor del på att landet har mycket skog vilket gör det hela till ett naturligt val. Men det finns såklart flera andra skäl till att folk bygger sina bostäder i trä. Här skriver vi på Fiskarhedenvillan om varför du ska bygga trähus.

Bygga trähus med Fiskarhedenvillan

I Norden så har vi rik tillgång på skog och en lång tradition av att bygga trähus. Ett trähus från Fiskarhedenvillan är konstruerat med träregelväggar och korslagt material för att minska köldbryggor.

Att tänka på när du vill bygga trähus:

 • Trä är ett naturligt, levande och vackert material.
 • Trä är ett väldigt flexibelt byggmaterial. Det är enkelt att bygga ut, bygga om eller ändra en installation.
 • Trä är ett lätt material och kan därför reducera kostnader för grundläggning.
 • Eftersom trä är ett levande material krävs visst underhållsarbete. Exempelvis målning av fasad var femte till tolfte år.

Varför bygga ett trähus?

Till att börja med är kostnaden att bygga med trä lägre än med andra material, som sten exempelvis. Dessutom är trä ett klimatsmart naturmaterial som har stor anpassningsbarhet, något som är fördelaktigt under ett husbygge. Genom detta kan du konstruera och bygga huset som du vill, innanför ramarna för byggregler såklart. Det du ska veta är dock att trä har ett större underhållsbehov, både för att hålla byggnaden snygg och i gott skick. Det krävs mer jämna mellanrum ommålningar av fasaden för att hålla den snygg. Det positiva med det är att du kan ändra utseendet på byggnaden varje gång du målar om, om du skulle vilja det.

Fördelar med att bygga trähus

 • Det är vackert.
 • Det finns många olika träslag att välja bland, med olika egenskaper.
 • Trähus pris, det är billigare än andra material.
 • Trä är ett hållbart material.
 • Det är lätt att bygga efter egna premisser.
 • Det är ett tacksamt material att använda vid nybygge, tillbyggnad och renovering.
 • Det är snyggt att måla om.
 • Ur miljösynpunkt är trä ett lämpligt material att bygga med. Trä bidrar till att binda koldioxid i luften, förutsatt att de träd som används till virke ersätts med nyplanteringar och bidrar till hållbart skogsbruk.
 • Trä går att återvinna, många gånger om.

Jag hjälper dig att bygga trähus!