Underlag till servicerapport

Att få rätt information är nyckeln till en snabb och effektiv hantering av serviceärenden och därför har vi tagit fram denna ”checklista” för inrapportering.

Generellt önskar vi alltid så mycket information som möjligt om:

 • Vem som upptäckte felet
 • När felet upptäcktes
 • Vilken entreprenör som eventuellt varit inblandad
 • Vilken produkt/leverantör/transportör det gäller

Skicka alltid bilder om det går eftersom en bild säger mer än 1 000 ord och kan underlätta mycket vid hanteringen av ett ärende.

Service på Fiskarhedenvillan når du på:

 

Nedan följer en lista på vad som är bra att tänka på per varuslag:

Virke 

 • Ange dimensionen, t ex 28×70 läkt
 • Vid fallande längder – ange löpmeter eller m²
 • Vid färdigkapat – ange antal och i vilken längd. När det är beställt färdigkapat.
 • Ange om mtrl var skadat vid levererats eller om det saknas helt
 • Var det t ex målad ytterpanel? Ange vilken färg.

Invändiga och ytterdörrar 

 • Ange alltid vilken dörr som är trasig, var den sitter (t ex entré, groventré, garage) eller om det är en innerdörr till vilket rum den ansluter
 • Vilken hängning är det (höger eller vänster)? Man anger alltid hängningen utifrån sett.
 • Om det är en pardörr anger man vilket dörrblad det gäller, gång eller passiv (vilket blad handtaget sitter i)
 • Ange mått på karmar till innerdörrar och var den ska sitta, t ex sovrum 2

Fönster  

 • Ange var fönstret sitter, vilket rum, och vilken typ av fönster det är. På bygglovsritningen framgår benämningarna. Exempelvis ”Ö 11/13 i sovrum 1”.
 • När man reklamerar glaset ska man alltid bifoga det långa numret som står instansat mellan glasen i nederkanten av glaskassetten.

Köksleveransen  

 • Ange alltid till vilket skåp/låda den skadade luckan/fronten hör till eller vilken stomme som är trasig och hur
 • Ta gärna fram köksritningen och ringa in

Salningar & foder  

 • Ange till vad man saknar salning/foder (dörr eller fönster), invändigt eller utvändigt och om det saknas eller är skadat.
 • Infattning. Liknande salning men till öppningar mellan rum där det inte finns dörrar.

Vid transportskador 

 • Transportskador ska alltid anmälas till transportör inom 7 arbetsdagar efter mottagandet
 • När det är anmält görs en servicerapport till Fiskarhedenvillan där man anger det skadenummer som transportören uppger, vi behöver det om vi ska beställa nytt material.

Övrig information  

 • Ärenden hanteras i turordning
 • Ärendets art avgör om eventuell förtur (prio. 1-3)
 • Serviceavdelningen sköter återkoppling till agent, snickare och kund. I servicerapporten anger Ni vilken vi ska återkoppla till.
 • Alla överenskommelser mellan agent/kund/snickare och serviceavdelningen dokumenteras.
 • Alla eventuella extra kostnader (extra arbeten, mtrl som köpes på plats osv.) måste godkännas i förväg av serviceavdelningen och styrkas med kvitton för att kunna krediteras.
 • Konstruktionsfel löses av serviceavdelningen tillsammans med konstruktör.
 • Vid leverans av material: Checka av så att inget är skadat/trasigt. Öppna kartonger och emballage. Anmäl direkt om skada upptäcks. Uppmana kund att vara uppmärksam.